17:10 ICT Thứ hai, 24/06/2019

Thường trực HĐND tỉnh ra mắt tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh Ủy phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX

Ông Nguyễn Tấn Hưng Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII tặng hoa chúc mừng bà Trần Tuệ Hiền Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021

Bà Trần Tuệ Hiền Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu tại kỳ họp

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt HĐND tỉnh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa IX ra mắt HĐND tỉnh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa IX ra mắt HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX