01:12 EDT Thứ tư, 23/09/2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Thông báo số: 02/KH-TĐB.TTHĐND (Đồng Phú)

Kế Hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa IX

30/07/2020 Tải về
2 Thông báo số: 02/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) Hội đồng nhân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2020 Tải về
3 Công văn số: 202/HĐND

Về việc đề nghị thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 (nhờ chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh)

29/07/2020 Tải về
4 Báo cáo số: 201/BC-HĐND

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX (nhờ chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh)

26/07/2020 Tải về
5 Thông báo số: 85/TB-UBND (huyện Phú Riềng)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười ba của Đại biểu HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

23/07/2020 Tải về
6 Công văn số: 191/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX

15/07/2020 Tải về
7 Thông báo số: 190/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ muời hai, HĐND tỉnh khóa IX

15/07/2020 Tải về
8 06/KH-UBND (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa IX (huyện Bù Đăng)

17/05/2020 Tải về
9 98/TB-HĐND

Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường Trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

26/04/2020 Tải về
10 303/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

18/12/2019 Tải về
11 302/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

18/12/2019 Tải về
12 11/KH-TĐB( Phuớc Long)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (thị xã Phước Long)

23/07/2019 Tải về
13 29/TB-HĐND (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám ,HĐND huyện khóa VI và sau kỳ họp thứ tám ,HĐND tỉnh khóa IX (huyện Bù Đăng)

25/07/2019 Tải về
14 75/KH- TĐBD (Bình Long)

Tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tám, HĐND khóa XI (thị xã Bình Long)

24/07/2019 Tải về
15 09/TB-TĐBHQ (Hớn Quản)

Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX

24/07/2019 Tải về
16 02/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (thành phố Đồng Xoài)

01/07/2019 Tải về
17 10/TB-TĐB (Bù Đốp)

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Bù Đốp)

24/07/2019 Tải về
18 13/TBLT-MTTQ-HĐND (Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện khóa X

22/07/2019 Tải về
19 Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau kỳ họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

16/07/2019 Tải về
20 142/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa IX.

10/07/2019 Tải về
21 141/TB-HĐND

Kết quả kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.

10/07/2019 Tải về
22 05-KH-HDND-TDB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (huyện Đồng Phú)

16/07/2019 Tải về
23 04/KH-HĐND-TĐB (Đồng Phú)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá IX

19/05/2019 Tải về
24 34/KH-TĐBHĐND (Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016-2021

23/05/2019 Tải về
25 09/TB-TĐB (Bù Đốp)

Thời gian địa điểm, tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Bù Đốp)

22/05/2019 Tải về
26 19/TB-HDND (Bù Đăng)

Thông báo Lịch tiếp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa khóa VI, và trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

20/05/2019 Tải về
27 01/KH-TĐB (Bù Gia Mập)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Bù Gia Mập)

20/05/2019 Tải về
28 07/TBLT-MTTQ-HDND (Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021

24/05/2019 Tải về
29 36/TB-MTTQ-BTT (Chơn Thành)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

21/05/2019 Tải về
30 10/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

22/05/2019 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....