01:49 ICT Thứ năm, 26/11/2020
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 01/TB-TĐB (thành phố ĐX)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021(thành phố Đồng Xoài)

27/10/2020 Tải về
2 03/KH-TĐBHĐND (Đồng Phú)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười Bốn HĐND tỉnh khóa IX đại biểu huyện Đồng Phú

28/10/2020 Tải về
3 17/TB-HĐND-TĐBHQ (Hớn Quản)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

29/10/2020 Tải về
4 326/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười ba (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

29/10/2020 Tải về
5 06/KH-TĐB04-04

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 của Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 9 ( Tổ đại biểu số 9)

28/10/2020 Tải về
6 11/KH-HĐND (Bù Đăng)

Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn ,HĐND tỉnh khóa VI,nhiệm kỳ 2016-2021

27/10/2020 Tải về
7 17/KH-TĐB (Phước Long)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp cuối năm 2020)- HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ đại biểu thị xã Phước Long

26/10/2020 Tải về
8 300/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX.

19/10/2020 Tải về
9 299/TB-HĐND

Kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

19/10/2020 Tải về
10 127/TB-HĐND (TĐB PHÚ RIỀNG)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn của Đại biểu HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

23/10/2020 Tải về
11 Thông báo số: 02/KH-TĐB.TTHĐND (Đồng Phú)

Kế Hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa IX

31/07/2020 Tải về
12 Thông báo số: 02/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) Hội đồng nhân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

30/07/2020 Tải về
13 Công văn số: 202/HĐND

Về việc đề nghị thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 (nhờ chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh)

30/07/2020 Tải về
14 Báo cáo số: 201/BC-HĐND

Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX (nhờ chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh)

27/07/2020 Tải về
15 Thông báo số: 85/TB-UBND (huyện Phú Riềng)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười ba của Đại biểu HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021

23/07/2020 Tải về
16 Công văn số: 191/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX

15/07/2020 Tải về
17 Thông báo số: 190/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ muời hai, HĐND tỉnh khóa IX

15/07/2020 Tải về
18 06/KH-UBND (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai HĐND tỉnh khóa IX (huyện Bù Đăng)

18/05/2020 Tải về
19 98/TB-HĐND

Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND, Ban Thường Trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười hai (giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

27/04/2020 Tải về
20 303/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

19/12/2019 Tải về
21 302/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

19/12/2019 Tải về
22 11/KH-TĐB( Phuớc Long)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX (thị xã Phước Long)

24/07/2019 Tải về
23 29/TB-HĐND (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám ,HĐND huyện khóa VI và sau kỳ họp thứ tám ,HĐND tỉnh khóa IX (huyện Bù Đăng)

26/07/2019 Tải về
24 75/KH- TĐBD (Bình Long)

Tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tám, HĐND khóa XI (thị xã Bình Long)

25/07/2019 Tải về
25 09/TB-TĐBHQ (Hớn Quản)

Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX

25/07/2019 Tải về
26 02/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (thành phố Đồng Xoài)

02/07/2019 Tải về
27 10/TB-TĐB (Bù Đốp)

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Bù Đốp)

24/07/2019 Tải về
28 13/TBLT-MTTQ-HĐND (Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX và đại biểu HĐND huyện khóa X

23/07/2019 Tải về
29 Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau kỳ họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

17/07/2019 Tải về
30 142/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa IX.

10/07/2019 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....