13:14 ICT Thứ năm, 18/10/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
121 32/TB-HĐND (Huyện Hớn Quản)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
122 07/TB -TĐB (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
123 11/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
124 04/TB-MT (Chơn Thành)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

04/06/2015 Tải về
125 141/HĐND

V/v hướng dẫn TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

03/06/2015 Tải về
126 09/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

23/01/2015 Tải về
127 448/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

12/12/2014 Tải về
128 452/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII.

12/12/2014 Tải về
129 108/HĐND

V/v Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh của tổ đại biểu khu vực huyện Hớn Quản

03/11/2014 Tải về
130 325/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường)- HĐND khóa VIII

31/10/2014 Tải về
131 Tổ đại biểu số 3

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 3, khu vực huyện Chơn Thành

28/10/2014 Tải về
132 Tổ đại biểu số 1

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 1 khu vực thị xã Đồng Xoài

30/10/2014 Tải về
133 Tổ đại biểu số 5

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ mười một, HĐND khóa VIII

28/10/2014 Tải về
134 Tổ đại biểu số 9

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 9, khu vực huyện Bù Đăng

23/10/2014 Tải về
135 Tổ đại biểu số 4

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 4, khu vực thị xã Bình Long

28/10/2014 Tải về
136 Tổ đại biểu số 7

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII

21/10/2014 Tải về
137 358/HĐND

V/v Đính chính bổ sung Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị liên tịch ngày 08/10/2014

20/10/2014 Tải về
138 343/TB-HĐND

Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tại Hội nghị liên tịch ngày 08/10/2014

10/10/2014 Tải về
139 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu số 10

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2014

21/10/2014 Tải về
140 79/HĐND(Hớn Quản)

V/v Thay đổi thời gian TXCT sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.

07/08/2014 Tải về
141 Tổ đại biểu số 5

Lịch TXCT của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ chín HĐND khóa VIII.

06/08/2014 Tải về
142 Tổ đại biểu số 7

Kế hoạch iếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII của tổ đại biểu số 7 (Phước Long)

08/08/2014 Tải về
143 Tổ đại biểu số 6

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá VIII (huyện Lộc Ninh)

04/08/2014 Tải về
144 Tổ đại biểu số 10

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (huyện Bù Gia Mập)

06/08/2014 Tải về
145 Tổ đại biểu số 3

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, huyện với cử tri các xã thị trấn sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VIII, sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá X (huyện Chơn Thành)

30/07/2014 Tải về
146 Tổ đại biểu số 2

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND tỉnh, huyện với cử tri các xã thị trấn sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (huyện Đồng Phú)

07/08/2014 Tải về
147 Tổ đại biểu số 9

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 9 khu vực huyện Bù Đăng

04/08/2014 Tải về
148 Tổ đại biểu số 8

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 8 khu vực huyện Bù Đốp

07/08/2014 Tải về
149 32/KH-TĐBHĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 4 khu vực thị xã Bình Long

29/07/2014 Tải về
150 09/TB-TĐB

Về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 1 khu vực thị xã Đồng Xoài

07/08/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....