20:03 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
121 TĐB huyện Bù Đăng

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII (tổ 7 - huyện Bù Đăng)

29/10/2015 Tải về
122 TĐB thị xã Phước Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

27/10/2015 Tải về
123 TĐB huyện Bù Gia Mập

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII

22/10/2015 Tải về
124 TĐB thị xã Bình Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII ( tổ đại biểu thị xã Bình Long)

26/10/2015 Tải về
125 341/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

14/10/2015 Tải về
126 01/TB-TĐB

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu huyện Bù Đăng

10/08/2015 Tải về
127 08/TBLT-HĐND-MTTQ (TĐB Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 10 tổ đại biểu khu vực huyện Lộc Ninh

05/08/2015 Tải về
128 07/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu thị xã Phước Long

07/08/2015 Tải về
129 11/TB-TĐB (thị xã Đồng Xoài)

V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá VIII tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài

07/08/2015 Tải về
130 07/TB-MT

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa X

02/08/2015 Tải về
131 04/TB-TĐB (TX Phước Long)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII.(TĐBHĐND tỉnh Khu vực thị xã Phước Long)

11/06/2015 Tải về
132 06/TBLT-HĐND-MTTQ (huyện Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10

08/06/2015 Tải về
133 47/CV-TĐBHĐND (TX. Bình Long)

Về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VIII.

09/06/2015 Tải về
134 01/KH-TĐB (huyện Bù Gia Mập)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
135 32/TB-HĐND (Huyện Hớn Quản)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
136 07/TB -TĐB (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
137 11/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
138 04/TB-MT (Chơn Thành)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

03/06/2015 Tải về
139 141/HĐND

V/v hướng dẫn TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

02/06/2015 Tải về
140 09/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

23/01/2015 Tải về
141 448/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

11/12/2014 Tải về
142 452/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII.

11/12/2014 Tải về
143 108/HĐND

V/v Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh của tổ đại biểu khu vực huyện Hớn Quản

02/11/2014 Tải về
144 325/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường)- HĐND khóa VIII

30/10/2014 Tải về
145 Tổ đại biểu số 3

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 3, khu vực huyện Chơn Thành

27/10/2014 Tải về
146 Tổ đại biểu số 1

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 1 khu vực thị xã Đồng Xoài

29/10/2014 Tải về
147 Tổ đại biểu số 5

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ mười một, HĐND khóa VIII

27/10/2014 Tải về
148 Tổ đại biểu số 9

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 9, khu vực huyện Bù Đăng

22/10/2014 Tải về
149 Tổ đại biểu số 4

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 4, khu vực thị xã Bình Long

27/10/2014 Tải về
150 Tổ đại biểu số 7

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII

20/10/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....