18:29 EST Chủ nhật, 16/12/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
121 11/TB-TĐB (thị xã Đồng Xoài)

V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá VIII tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài

07/08/2015 Tải về
122 07/TB-MT

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa X

02/08/2015 Tải về
123 04/TB-TĐB (TX Phước Long)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII.(TĐBHĐND tỉnh Khu vực thị xã Phước Long)

11/06/2015 Tải về
124 06/TBLT-HĐND-MTTQ (huyện Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10

08/06/2015 Tải về
125 47/CV-TĐBHĐND (TX. Bình Long)

Về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VIII.

09/06/2015 Tải về
126 01/KH-TĐB (huyện Bù Gia Mập)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
127 32/TB-HĐND (Huyện Hớn Quản)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
128 07/TB -TĐB (Bù Đăng)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
129 11/TB-TĐB (Đồng Xoài)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
130 04/TB-MT (Chơn Thành)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

03/06/2015 Tải về
131 141/HĐND

V/v hướng dẫn TXCT trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII

02/06/2015 Tải về
132 09/KH-HĐND

Kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

23/01/2015 Tải về
133 448/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII

11/12/2014 Tải về
134 452/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII.

11/12/2014 Tải về
135 108/HĐND

V/v Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh của tổ đại biểu khu vực huyện Hớn Quản

02/11/2014 Tải về
136 325/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ mười (bất thường)- HĐND khóa VIII

30/10/2014 Tải về
137 Tổ đại biểu số 3

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 3, khu vực huyện Chơn Thành

27/10/2014 Tải về
138 Tổ đại biểu số 1

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 1 khu vực thị xã Đồng Xoài

29/10/2014 Tải về
139 Tổ đại biểu số 5

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ mười một, HĐND khóa VIII

27/10/2014 Tải về
140 Tổ đại biểu số 9

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 9, khu vực huyện Bù Đăng

22/10/2014 Tải về
141 Tổ đại biểu số 4

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII của tổ đại biểu số 4, khu vực thị xã Bình Long

27/10/2014 Tải về
142 Tổ đại biểu số 7

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII

20/10/2014 Tải về
143 358/HĐND

V/v Đính chính bổ sung Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị liên tịch ngày 08/10/2014

19/10/2014 Tải về
144 343/TB-HĐND

Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐND tại Hội nghị liên tịch ngày 08/10/2014

09/10/2014 Tải về
145 Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu số 10

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2014

21/10/2014 Tải về
146 79/HĐND(Hớn Quản)

V/v Thay đổi thời gian TXCT sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh.

07/08/2014 Tải về
147 Tổ đại biểu số 5

Lịch TXCT của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ chín HĐND khóa VIII.

06/08/2014 Tải về
148 Tổ đại biểu số 7

Kế hoạch iếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII của tổ đại biểu số 7 (Phước Long)

07/08/2014 Tải về
149 Tổ đại biểu số 6

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá VIII (huyện Lộc Ninh)

03/08/2014 Tải về
150 Tổ đại biểu số 10

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (huyện Bù Gia Mập)

05/08/2014 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....