13:14 ICT Thứ năm, 18/10/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
151 224/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII.

29/07/2014 Tải về
152 223/TB-HĐND

Kết quả kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII.

29/07/2014 Tải về
153 189/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp thứ tám và thứ chín.

04/07/2014 Tải về
154 158/HĐND

V/v Góp ý dự thảo Quy chế về quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân đối với hoạt động tiếp xúc cử tri.

10/06/2014 Tải về
155 11/BC-HĐND

Kết quả giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

05/06/2014 Tải về
156 152/TB-HĐND

Kết luận của ông Nguyễn Văn Năm - Phó chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan tư pháp cấp tỉnh ngày 28/5/2014.

04/06/2014 Tải về
157 131/HĐND

V/v Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

20/05/2014 Tải về
158 132/HĐND

V/v Hướng dẫn Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII.

20/05/2014 Tải về
159 129/TB-HĐND

Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị liên tịch ngày 19/5/2014.

20/05/2014 Tải về
160 09/HĐND-PC

V/v Khảo sát tình hình thực thi pháp luật các cơ quan tư pháp.

29/04/2014 Tải về
161 115/BC-HĐND

Kết quả khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

08/05/2014 Tải về
162 98/HĐND

V/v Hoãn thời gian tổ chức Hội nghị liên tịch trước kỳ họp giữa năm 2014 của HĐND tỉnh.

06/05/2014 Tải về
163 85/HĐND

V/v đề xuất nội dung chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh

28/04/2014 Tải về
164 07/KH-HĐND-VHXH

Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh

25/04/2014 Tải về
165 60/VP-DNTT

V/v Cung cấp tin, bài, hình ảnh cho Website Đại biểu Nhân dân Bình Phước.

22/04/2014 Tải về
166 59/VP-NDTT

V/v Đề nghị đính chính Thông tin bài viết đăng trên Báo Bình Phước , số 2200, ngày 14/4/2014.

22/04/2014 Tải về
167 08/HDND-DT

V/v điều chỉnh lịch giám sát

23/04/2014 Tải về
168 08/HĐND-PC

V/v Thay đổi hình thức giám sát

16/04/2014 Tải về
169 07/HĐND-DT

Kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

15/04/2014 Tải về
170 05/KH-HĐND-VHXH

Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt theo Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh; một số chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh đối với ngành Giáo dục.

14/04/2014 Tải về
171 06/KH-HĐND-PC

Kế hoạch giám sát Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

11/04/2014 Tải về
172 819/UBND-VX

Về việc thông tin tuyên truyền về ngày sách Việt Nam

24/03/2014 Tải về
173 01/KH-HĐND-PC

Kế hoạch giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

03/03/2014 Tải về
174 03/HĐND-VHXH

Thông báo thời gian giám sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

28/02/2014 Tải về
175 16/KH-HĐND

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND năm 2014

13/01/2014 Tải về
176 21/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung giá mục 107 phần C, phần E Dạnh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

13/12/2013 Tải về
177 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
178 19/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
179 18/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014

13/12/2013 Tải về
180 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020”

13/12/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....