21:36 ICT Chủ nhật, 24/06/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
151 09/HĐND-PC

V/v Khảo sát tình hình thực thi pháp luật các cơ quan tư pháp.

29/04/2014 Tải về
152 115/BC-HĐND

Kết quả khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã.

08/05/2014 Tải về
153 98/HĐND

V/v Hoãn thời gian tổ chức Hội nghị liên tịch trước kỳ họp giữa năm 2014 của HĐND tỉnh.

06/05/2014 Tải về
154 85/HĐND

V/v đề xuất nội dung chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh

28/04/2014 Tải về
155 07/KH-HĐND-VHXH

Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh

25/04/2014 Tải về
156 60/VP-DNTT

V/v Cung cấp tin, bài, hình ảnh cho Website Đại biểu Nhân dân Bình Phước.

22/04/2014 Tải về
157 59/VP-NDTT

V/v Đề nghị đính chính Thông tin bài viết đăng trên Báo Bình Phước , số 2200, ngày 14/4/2014.

22/04/2014 Tải về
158 08/HDND-DT

V/v điều chỉnh lịch giám sát

23/04/2014 Tải về
159 08/HĐND-PC

V/v Thay đổi hình thức giám sát

16/04/2014 Tải về
160 07/HĐND-DT

Kế hoạch giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

15/04/2014 Tải về
161 05/KH-HĐND-VHXH

Giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các trường chuyên biệt theo Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 14/12/2010 của HĐND tỉnh; một số chính sách ưu đãi của Trung ương và của tỉnh đối với ngành Giáo dục.

14/04/2014 Tải về
162 06/KH-HĐND-PC

Kế hoạch giám sát Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật

11/04/2014 Tải về
163 819/UBND-VX

Về việc thông tin tuyên truyền về ngày sách Việt Nam

24/03/2014 Tải về
164 01/KH-HĐND-PC

Kế hoạch giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

03/03/2014 Tải về
165 03/HĐND-VHXH

Thông báo thời gian giám sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

28/02/2014 Tải về
166 16/KH-HĐND

Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND và các Ban HĐND năm 2014

13/01/2014 Tải về
167 21/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung giá mục 107 phần C, phần E Dạnh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

13/12/2013 Tải về
168 20/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
169 19/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
170 18/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014

13/12/2013 Tải về
171 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020”

13/12/2013 Tải về
172 16/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014

17/12/2013 Tải về
173 15/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
174 14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

13/12/2013 Tải về
175 13/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13/12/2013 Tải về
176 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018;

13/12/2013 Tải về
177 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
178 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014;

13/12/2013 Tải về
179 09/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014;

13/12/2013 Tải về
180 08/2013/NQ-HĐND

Nghị Quyết thông qua Đề án điểu chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

06/12/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....