01:50 EST Thứ năm, 14/11/2019
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
211 19/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
212 18/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014

13/12/2013 Tải về
213 17/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020”

13/12/2013 Tải về
214 16/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014

17/12/2013 Tải về
215 15/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
216 14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

13/12/2013 Tải về
217 13/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

13/12/2013 Tải về
218 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018;

13/12/2013 Tải về
219 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước

13/12/2013 Tải về
220 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014;

13/12/2013 Tải về
221 09/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014;

13/12/2013 Tải về
222 08/2013/NQ-HĐND

Nghị Quyết thông qua Đề án điểu chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước

06/12/2013 Tải về
223 521/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

11/12/2013 Tải về
224 525/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

11/12/2013 Tải về
225 TĐB số 9

Tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Bù Đăng trước kỳ họp thứ 8

01/11/2013 Tải về
226 10/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của tổ đại biểu thị xã Phước Long

30/10/2013 Tải về
227 115/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ ọp thứ 8

28/10/2013 Tải về
228 22/KH-TĐBHĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 8 tổ đại biểu thị xã Bình Long

01/11/2013 Tải về
229 TĐB-BĐ

Tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Bù Đăng trước kỳ họp thứ 8

29/10/2013 Tải về
230 TĐB

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp

01/11/2013 Tải về
231 70/KH-HDND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị xã Bình Long trước kỳ họp thứ 8

28/10/2013 Tải về
232 90/HĐND

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 của đại biểu HĐND thị xã Đồng Xoài

28/10/2013 Tải về
233 388/HĐND

V/v đề nghị xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

12/09/2013 Tải về
234 387/HĐND

V/v góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và phương án tổ chức chính quyền địa phương

12/09/2013 Tải về
235 385/HĐND

V/v tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ hai năm 2013 và sơ kết 01 năm thí điểm thành lập Ban HĐND xã

12/09/2013 Tải về
236 384/HĐND

V/v khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã

12/09/2013 Tải về
237 336/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND

05/08/2013 Tải về
238 329/TB-HĐND

Thông báo tình hình và kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

22/07/2013 Tải về
239 19/KH-TĐBHĐND

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ bảy HĐND khóa VIII

17/07/2013 Tải về
240 324/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

17/07/2013 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....