13:12 ICT Thứ năm, 18/10/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
61 04/KH-TĐB (Phú Riềng)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa IX.

28/12/2016 Tải về
62 03/KH-TĐB (Bù Gia Mập)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (tổ đại biểu số 09).

26/12/2016 Tải về
63 01/KH-TĐB (Đồng Phú)

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba (cuối năm 2016) khu vực huyện Đồng Phú

28/12/2016 Tải về
64 477/HĐND

Huớng dân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá IX

13/12/2016 Tải về
65 476/TB-HDDND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá IX

13/12/2016 Tải về
66 432/BC-HĐND

Kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh

14/11/2016 Tải về
67 445/BC-HĐND

Báo cáo kết quả Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2016.

21/11/2016 Tải về
68 437/HĐND

V/v Điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

17/11/2016 Tải về
69 430/HĐND

V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

14/11/2016 Tải về
70 429/GTT-HĐND

Giấy triệu tập kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

14/11/2016 Tải về
71 04/KH-TĐB (thị xã Phước Long)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh BP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (thị xã Phước Long).

07/11/2016 Tải về
72 23/TBLL-HĐND-MTTQ

Lịch TXCT với đại biểu HĐND tỉnh khóa IX trước kỳ họp thứ ba và đại biểu HĐND huyện khóa X trước kỳ họp thứ hai

03/11/2016 Tải về
73 133/KH-TĐB(thị xã Bình Long)

TXCT với đại biểu HĐND tỉnh (thị xã Bình Long)

31/10/2016 Tải về
74 123/TB-HĐND (huyện Hớn Quản

Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX (huyện Hớn Quản)

04/11/2016 Tải về
75 77/TB-MTTQ-BTT (Bù Đốp)

Lịch TXCT với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh (khóa IX); đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ ba, HĐND huyện (khóa IV).

04/11/2016 Tải về
76 385/TB-HĐND

Kết quả Hội nghị liên tích giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, TAND,VKSND, Cục THADS tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (cuối năm 2016) của HĐND tỉnh.

19/10/2016 Tải về
77 02/TĐB-HĐND (Đồng Xoài)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 TĐB HĐND tỉnh khu vực thị xã Đồng Xoài (thay đổi)

03/11/2016 Tải về
78 02/KH-TĐB ( Tổ Đại biểu số 09)

Tiếp xúc cử tri truớc kỳ họp thứ 3 của Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Tổ Đại biểu số 09)

31/10/2016 Tải về
79 391/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba (cuối năm 2016) HĐND tỉnh khóa IX

21/10/2016 Tải về
80 02/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bù Đăng

01/11/2016 Tải về
81 413/MTTQ-BTT

Hướng dẫn phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX

24/10/2016 Tải về
82 Tổ ĐB huyện Đồng Phú

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa IX

31/10/2016 Tải về
83 128/KH-HĐND (Phú Riềng)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba của Tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/10/2016 Tải về
84 Tổ số 1

thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài

21/07/2016 Tải về
85 01/KH-TĐB (tổ số 5)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX ( tổ đại biểu huyện Đồng Phú)

15/07/2016 Tải về
86 Tổ đại biểu huyện Bù Đăng

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng

21/07/2016 Tải về
87 01/KH-TĐB (tổ số 9)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực huyện Bù Gia Mập

18/07/2016 Tải về
88 01/KH-TĐB (tổ số 3)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, khu vực thị xã Phước Long

11/07/2016 Tải về
89 89/TB-HĐND

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX

20/07/2016 Tải về
90 82/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX (thị xã Bình Long)

15/07/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....