13:15 ICT Thứ năm, 18/10/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
91 01/TB-TĐB ( tổ số 8)

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh của tổ đại biểu huyện Bù Đốp

14/07/2016 Tải về
92 187/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX

05/07/2016 Tải về
93 73/GTT-HĐND

Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười lăm

24/03/2016 Tải về
94 Lịch tiếp xúc cử tri tổ số 8 (huyện Bù Đốp)

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp

06/01/2016 Tải về
95 lịch tiếp xúc cử tri tổ số 9

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 tổ đại biểu số 9 khu vực huyện Bù Đăng

31/12/2015 Tải về
96 04/KH-TĐB (Bù Gia Mập)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, và tiếp xúc cử tri cuối nhiệm kỳ của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII (Bù Gia Mập)

22/12/2015 Tải về
97 112/KH-TĐB (thị xã Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII (thị xã Bình Long)

21/12/2015 Tải về
98 13/TB-TĐB (thị xã Đồng Xoài)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu thị xã Đồng Xoài

17/12/2015 Tải về
99 459/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

17/12/2015 Tải về
100 458/TB-HĐND

Thông báo kết luận kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

17/12/2015 Tải về
101 TĐB huyện Hớn Quản

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

29/10/2015 Tải về
102 92/HĐND

Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII khu vực huyện Hớn Quản

30/10/2015 Tải về
103 TĐB huyện Bù Đốp

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đốp

02/11/2015 Tải về
104 86/TB-TĐBHĐND

Thông báo thời gian thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long

10/10/2015 Tải về
105 TĐB thị xã Đồng Xoài

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII (tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài)

29/10/2015 Tải về
106 TĐB huyện Chơn Thành

thông báo lịch tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII và Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X

28/10/2015 Tải về
107 TĐB huyện Bù Đăng

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII (tổ 7 - huyện Bù Đăng)

29/10/2015 Tải về
108 TĐB thị xã Phước Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

27/10/2015 Tải về
109 TĐB huyện Bù Gia Mập

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII

22/10/2015 Tải về
110 TĐB thị xã Bình Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII ( tổ đại biểu thị xã Bình Long)

26/10/2015 Tải về
111 341/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

14/10/2015 Tải về
112 01/TB-TĐB

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu huyện Bù Đăng

10/08/2015 Tải về
113 08/TBLT-HĐND-MTTQ (TĐB Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 10 tổ đại biểu khu vực huyện Lộc Ninh

05/08/2015 Tải về
114 07/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu thị xã Phước Long

07/08/2015 Tải về
115 11/TB-TĐB (thị xã Đồng Xoài)

V/v tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá VIII tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài

07/08/2015 Tải về
116 07/TB-MT

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện khóa X

03/08/2015 Tải về
117 04/TB-TĐB (TX Phước Long)

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh Bình Phước khóa VIII.(TĐBHĐND tỉnh Khu vực thị xã Phước Long)

11/06/2015 Tải về
118 06/TBLT-HĐND-MTTQ (huyện Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 12 và đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 10

09/06/2015 Tải về
119 47/CV-TĐBHĐND (TX. Bình Long)

Về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VIII.

09/06/2015 Tải về
120 01/KH-TĐB (huyện Bù Gia Mập)

Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VIII

08/06/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....