18:31 EST Chủ nhật, 16/12/2018
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
91 01/KH-TĐB (tổ số 5)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX ( tổ đại biểu huyện Đồng Phú)

14/07/2016 Tải về
92 Tổ đại biểu huyện Bù Đăng

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng

20/07/2016 Tải về
93 01/KH-TĐB (tổ số 9)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực huyện Bù Gia Mập

17/07/2016 Tải về
94 01/KH-TĐB (tổ số 3)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, khu vực thị xã Phước Long

10/07/2016 Tải về
95 89/TB-HĐND

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX

19/07/2016 Tải về
96 82/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX (thị xã Bình Long)

14/07/2016 Tải về
97 01/TB-TĐB ( tổ số 8)

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh của tổ đại biểu huyện Bù Đốp

13/07/2016 Tải về
98 187/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX

05/07/2016 Tải về
99 73/GTT-HĐND

Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười lăm

24/03/2016 Tải về
100 Lịch tiếp xúc cử tri tổ số 8 (huyện Bù Đốp)

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp

06/01/2016 Tải về
101 lịch tiếp xúc cử tri tổ số 9

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 tổ đại biểu số 9 khu vực huyện Bù Đăng

31/12/2015 Tải về
102 04/KH-TĐB (Bù Gia Mập)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, và tiếp xúc cử tri cuối nhiệm kỳ của tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII (Bù Gia Mập)

22/12/2015 Tải về
103 112/KH-TĐB (thị xã Bình Long)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII (thị xã Bình Long)

21/12/2015 Tải về
104 13/TB-TĐB (thị xã Đồng Xoài)

Thông báo tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu thị xã Đồng Xoài

17/12/2015 Tải về
105 459/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

16/12/2015 Tải về
106 458/TB-HĐND

Thông báo kết luận kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

16/12/2015 Tải về
107 TĐB huyện Hớn Quản

Lịch tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

29/10/2015 Tải về
108 92/HĐND

Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII khu vực huyện Hớn Quản

30/10/2015 Tải về
109 TĐB huyện Bù Đốp

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đốp

02/11/2015 Tải về
110 86/TB-TĐBHĐND

Thông báo thời gian thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu khu vực thị xã Bình Long

10/10/2015 Tải về
111 TĐB thị xã Đồng Xoài

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá VIII (tổ đại biểu khu vực thị xã Đồng Xoài)

29/10/2015 Tải về
112 TĐB huyện Chơn Thành

thông báo lịch tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII và Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X

28/10/2015 Tải về
113 TĐB huyện Bù Đăng

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII (tổ 7 - huyện Bù Đăng)

29/10/2015 Tải về
114 TĐB thị xã Phước Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VIII

27/10/2015 Tải về
115 TĐB huyện Bù Gia Mập

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII

22/10/2015 Tải về
116 TĐB thị xã Bình Long

Kế hoạch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII ( tổ đại biểu thị xã Bình Long)

26/10/2015 Tải về
117 341/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

14/10/2015 Tải về
118 01/TB-TĐB

Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu huyện Bù Đăng

10/08/2015 Tải về
119 08/TBLT-HĐND-MTTQ (TĐB Lộc Ninh)

Lịch tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 10 tổ đại biểu khu vực huyện Lộc Ninh

05/08/2015 Tải về
120 07/KH-TĐB

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VIII tổ đại biểu thị xã Phước Long

07/08/2015 Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....