08:14 ICT Thứ sáu, 22/01/2021
Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 395/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười bốn của HĐND tỉnh khóa IX

14/12/2020 Tải về
2 300/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) HĐND tỉnh khóa IX.

19/10/2020 Tải về
3 Công văn số: 202/HĐND

Về việc đề nghị thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 (nhờ chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh)

30/07/2020 Tải về
4 Công văn số: 191/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX

15/07/2020 Tải về
5 303/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

19/12/2019 Tải về
6 Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

Lịch tiếp xúc cử tri khu vực huyện Phú Riềng sau kỳ họp tám, HĐND tinhỉ khoá IX

17/07/2019 Tải về
7 142/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa IX.

10/07/2019 Tải về
8 330/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh khóa IX.

21/12/2018 Tải về
9 03/TĐB-HQ

Điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX (Hơn Quản)

06/11/2018 Tải về
10 257/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy (cuối năm 2018) HĐND tỉnh khóa IX.

24/10/2018 Tải về
11 157/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh khóa IX.

16/07/2018 Tải về
12 97/HĐND

V/v điều chỉnh nội dung kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX

28/05/2018 Tải về
13 84/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu (giữa năm 2018), HĐND tỉnh khóa IX.

17/05/2018 Tải về
14 219/HDDND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư của HĐND tỉnh khoá IX

14/07/2017 Tải về
15 173/HĐND

V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX.

21/06/2017 Tải về
16 128/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư (giữa năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX

12/05/2017 Tải về
17 477/HĐND

Huớng dân tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá IX

13/12/2016 Tải về
18 437/HĐND

V/v Điều chỉnh thời gian họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

17/11/2016 Tải về
19 430/HĐND

V/v Họp tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX.

14/11/2016 Tải về
20 02/TĐB-HĐND (Đồng Xoài)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 TĐB HĐND tỉnh khu vực thị xã Đồng Xoài (thay đổi)

03/11/2016 Tải về
21 391/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba (cuối năm 2016) HĐND tỉnh khóa IX

21/10/2016 Tải về
22 413/MTTQ-BTT

Hướng dẫn phối hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX

24/10/2016 Tải về
23 Tổ đại biểu huyện Bù Đăng

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa IX của tổ đại biểu khu vực huyện Bù Đăng

21/07/2016 Tải về
24 187/HĐND

V/v Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX

05/07/2016 Tải về
25 73/GTT-HĐND

Giấy triệu tập kỳ họp thứ mười lăm

24/03/2016 Tải về
26 459/HĐND

Hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

17/12/2015 Tải về
27 92/HĐND

Thay đổi thời gian tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII khu vực huyện Hớn Quản

30/10/2015 Tải về
28 TĐB huyện Bù Gia Mập

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, tổ đại biểu số 10, HĐND tỉnh khóa VIII

22/10/2015 Tải về
29 341/HĐND

V/v hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

14/10/2015 Tải về
30 47/CV-TĐBHĐND (TX. Bình Long)

Về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VIII.

09/06/2015 Tải về
1 2  Trang sau
 

TIN VIDEO

Văn bản

Văn bản mới

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....