00:43 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá IX

Thứ hai - 23/12/2019 04:04
Thực hiện Công văn số: 3464/UBND-TH ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Sở ban ngành liên quan:

1. Công văn số: 959/SGTVT-VP ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2 . Công văn số: 1183/SNN-VP ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số: 2405/SLĐTBXH-VP ngày 03/12/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số: 1054/QBL-QHXD-TNMT ngày 10/12/2019 của Ban Quản lý khu Kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Công văn số: 2295/BCH-VP ngày 04/12/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Công văn số: 1861/SCT-QLNL ngày 28/11/2019 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

7. Công văn số: 403/BC-UBND ngày 06/12/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

8. Công văn số: 721/BQLDA-KHTH ngày 29/11/2019 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

9. Báo cáo số: 243/BC-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

10. Báo cáo số: 286/BC-UBND ngày 25/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản về việc Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND tỉnh

11. Báo cáo số: 1026/UBND-TH ngày 11/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

12. Báo cáo số: 2212/UBND-NC ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

13. Báo cáo số: 2846/UBND-VP ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

14. Công văn số: 462/CV-TA ngày 5/12/2019 của Toà án nhân dân tỉnh phúc đáp Công văn số: 276/HĐND ngày 19/11/2019 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 


Tác giả bài viết: TH

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....