07:51 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khoá IX

Thứ năm - 23/04/2020 08:59
Thực hiện Công văn số: 371/UBND-TH ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các Sở ban ngành liên quan:

1. Công văn số:
34/DVTL-KHKT ngày 28/02/2020 của Công ty TNHH MTV dịch vụ Thủy Lợi Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Công văn số: 50/BC-UBND ngày 5/3/2020 của UBND huyện Hớn Quản về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3. Công văn số: 51/NHNN-PBH2 ngày 28/02/2020 của Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Công văn số: 52/BDT-KHTH ngày 3/3/2020 của Ban Dân Tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Công văn số: 75/T.Tr-NV2 ngày 10/3/2020 của Thanh Tra tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

6. Công văn số: 92/BQLDA-KHTH ngày 27/02/2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư Xây Dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

7. Công văn số: 99/BHXH-VP ngày 20/02/2020 của Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8. Công văn số: 141/SGTVT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9. Công văn số: 142/CAT-PV01 ngày 28/02/2020 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

10. Công văn số: 142/STP-HCTP ngày 27/02/2020 của Sở Tư Pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


11. Công văn số: 145/BQL-QHXD-TNMT ngày 27/02/2020 của Ban Quản Lý Khu Kinh Tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

12. Công văn số: 159/STTT-BCVTCNTT ngày 02/3/2020 của Sở Thông Tin và Truyền Thông về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

13. Công văn số: 169/NHCS-KHNV ngày 25/02/2020 của Ngân Hàng Chính Sách về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

14. Công văn số: 247/SNN -VP ngày 28/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

15. Công văn số: 265/SKHĐTĐKKD ngày 05/02/2020 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

16. Công văn số: 280/SLĐTBXH-VP ngày 27/02/2020 của Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

17. Công văn số: 315/SNV-XDCQ ngày 10/3/2020 của Sở Nội Vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

18. Công văn số: 366/SXD-QLN ngày 28/02/2020 của Sở Xây Dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

19. Công văn số: 384/STNMT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

20. Công văn số: 385/STNMT-VP ngày 27/02/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. (theo công văn 407-UBND -TH ngày 25/02/2020 cảu UBND tỉnh).

21. Công văn số: 397/STC-NS ngày 03/3/2020 của Sở Tài Chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

22. Công văn số: 464/PCBP-KTTT & PC ngày 28/02/2020 của Công ty Điện Lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

23. Công văn số: 498/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo và Đào Tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

24. Công văn số: 831/SKHĐT-ĐKKD ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

25. Công văn số: 417/CAT-PV01 ngày 21/5/2020 của Công an tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

26. Công văn số: 1241/BCH-CT ngày 21/5/2020 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

27. Công văn số: 334/BQLDA-KHTH ngày 20/5/2020 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây Dựng tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.


Tác giả bài viết: TH.

Từ khóa: công văn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....