08:03 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ năm - 01/11/2018 08:49

1. Công văn số 175/VPĐP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh;

2. Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 05/10/2018 của UBND thị xã Đồng Xoài về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Công văn số 1949/SYT-NVY ngày 04/10/2018 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo công văn số 2799/UBND-TH;

4. Công văn số 2372/SXD-QHXD ngày 04/10/2018 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

5. Công văn số 656/STP-BTTP ngày 03/10/2018 của Sở Tư Pháp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

6. Công văn số 1921/SNV-XDCQ ngày 03/10/2018 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

7. Công văn số 1278/SGTVT-KHTC ngày 04/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

8. Công văn số 3173/SGDĐT-GDTrH ngày 04/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

9. Công văn số  1364a/SNN-VP ngày 04/10/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

10. Công văn số 1724/SKHĐT-KTĐ ngày 09/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Thác Mơ, thị xã Phước Long và xã Nha Bích huyện Chơn Thành;

11. Công văn số 2259/PCBP-KT ngày 03/10/2018 của Công ty điện lực Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

12. Công văn số 1557/SCT-TM ngày 03/10/2018 của Sở Công thương về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

13. Công văn số 774/BQL-QHXD ngày 10/10/2018 của Ban quản lý khu kinh tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Công văn 2799/UBND-TH ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh;

14. Công văn số 1261/BVĐK-TCCB ngày 02/10/2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

15. Công văn số 2170/UBND-VP ngày 18/10/2018 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

Tác giả bài viết: Lê Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....