08:41 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX

Thứ năm - 09/05/2019 16:20

1. Công văn số 53-CV/QASXH ngày 11/12/2018 của Quỹ an sinh xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

2. Công văn số 705/SGDĐT-VP ngày 15/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

3. Báo cáo số 07/BC-TTYT ngày 18/2/2019 của Trung tâm y tế Bình Long báo cáo giải trình kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh khóa IX;

4. Báo cáo số 32/BC-UBND-KT ngày 14/3/2019 của UBND huyện Chơn Thành trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

5. Công văn số 42/NHNN-BPH2 ngày 8/3/2019 của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

6. Công văn số 65/BDT-TTr ngày 15/3/2019 của Ban Dân tộc tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

7. Công văn số 106/BQLDA-VP ngày 14/3/2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về trả lời ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 58/UBND-TH;

8. Công văn số 139/BHXH-VP ngày 7/3/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

9. Công văn số 231/BQL-TNMT ngày 29/3/2019 của Ban quản lý khu kinh tế về việc công bố kết quả phân tích nước thải của Công ty cổ phần giấy Minh Hưng và HTXL nước thải tập trung của KCN Minh Hưng III;

10. Công văn số 303/SNN-VP ngày 15/3/2019 của Sở Nông nghiệp về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

11. Công văn số 375/SKHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc trả lời kiến nghị cử tri;

12. Công văn số 385/SXD-QH-KT ngày 13/3/2019 của Sở Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

13. Công văn số 397/SLĐTBXH-VP ngày 14/3/2019 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

14. Công văn số 408/SNV-XDCQ ngày 14/3/2019 của Sở Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

15.  Công văn số 452/SYT-TCCB ngày 15/3/2019 của Sở Y tế về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri;

16. Công văn số 537/UBND-KT ngày 25/3/2019 của UBND huyện Đồng Phú về việc trả lời ý kiến cử tri;

17. Công văn số 549/STNMT-VP ngày 19/3/2019 của Sở Tài nguyên môi trường về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;

18. Công văn số 2165/BGTVT-KCHT ngày 11/3/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bình Phước gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

 

 

Tác giả bài viết: Lê Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....