08:49 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ ba - 13/10/2015 10:32
A.  Các văn bản trả lời theo Công văn của Thường trực HĐND tỉnh

1. Công văn số 2291/PCBP-KHKT ngày 05/10/2015 của Công ty Điện lực Bình Phước;
2. Công văn số 158/CTĐ ngày 07/10/2015 của Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước;

B. Các văn bản trả lời theo Công văn số 2862/UBND-KTTH ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh

1. Công văn số 558/BQL-QHXDTN ngày 05/10/2015 cảu Ban quản lý khu kinh tế;
2. Công văn số 1715/SNN-Vp ngày 02/10/2015 cảu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước;
3. Công văn số 1539/SGDĐT-VP ngày 05/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước;
4. Công văn số 1843/STNMT-VP ngày 02/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước;
5. Công văn số 720/STP-BTTP ngày 02/10/2015 của Sở Tư pháp Bình Phước;
6. Công văn số 1370/SCT-TM ngày 01/10/2015 của Sở Công Thương Bình Phước;
7. Công văn số 168/BC-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Bù Đăng;
8. Công văn số 174/BC-UBND ngày 07/10/2015 của UBND huyện Bù Đăng;
9. Công văn số 993/SGTVT-KH ngày 30/9/2015 của Sở Giao thông Vận tải Bình Phước;
10. Công văn số 743/CAT-PV11 ngày 29/9/2015 của Công an tỉnh Bình Phước;
11. Công văn số 1651/SNV-XDCQ ngày 30/9/2015 của Sở Nội vụ Bình Phước;
12. Công văn số 1464/SXD-KT&QHXD ngày 30/9/2015 của Sở Xây dựng Bình Phước;
13. Công văn số 1306/SLĐTBXH-VP ngày 17/9/2015 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Phước;
14. Công văn số 201/NHNN-BPH5 ngày 18/9/2015 cảu Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Phước;
15. Công văn số 271/BC-UBND ngày 25/9/2015 cảu UBND huyện Đồng Phú;
16. Công văn số 1270/UBND-KTTH ngày 24/9/2015 của UBND thị xã Đồng Xoài;
17. Công văn số 72/CTN-BQLDA ngày 14/10/2015 của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước;
18. Công văn số 3088/STC-NS ngày 16/10/2015 của sở Tài chính Bình Phước; 
19. Công văn số 1655/SVHTTDL-VHGĐ ngày 22/9/2015 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
20. Công văn số 82/CSBP-TCHC ngày 20/10/2015 của Công ty TNHH MTV cao su Bình Phuớc; 
21. Công văn số 1772/SYT-NVY ngày 20/10/2015 của Sở Y tế;

C. Các văn bản trả lời theo Công văn số 3057/UBND-KTTH ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh
1. Công văn số 1753/SNN-VP ngày 9/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước;
2. Công văn số 1405/SLĐTBXH-NCC ngày 06/10/2015 của Sở Lao động Thương binh và xã hội Bình Phước;
3. Công văn số 1710/SNV-XDCQ ngày 07/10/2015 của Sở Nội vụ Bình Phước;
4. Công văn số 1057/SGTVT-KH ngày 15/10/2015 của Sở Giao thông Vận tải;
5. Công văn số 1951/STNMT-VP ngày 19/10/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
6. Công văn số 1716/SYT-NVY ngày 14/10/2015 của Sở Y tế;
7. Công văn số 72/CV-CT ngày 21/10/2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long;
8. Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Phú Riềng;

 

Tác giả bài viết: DNTT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....