Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá IX

1. Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy với đại biểu HĐND tỉnh khoá IX và đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh khoá X nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Thông báo Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (khu vực thị xã Đồng Xoài);

3. Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy của đại biểu HĐND huyện Phú Riềng khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

4. Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;

5. Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh, khóa IX; và sau kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Chơn Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021;

6. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khu vực huyện Bù Gia Mập

7. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX khu vực huyện Đồng Phú;

8. Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa VI và trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (huyện Bù Đăng);

9. Lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đốp trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa IX;


Tác giả bài viết: Lê Minh