Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

Tác giả bài viết: Lê Minh