20:18 ICT Chủ nhật, 23/02/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 11/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 11 (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)

Ngày ban hành 08/03/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 176 | Tải về : 93 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  11 (Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019)


THỨ HAI (ngày 11/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết; thăm làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng mặt trời; kiểm tra công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (theo Lịch UBND tỉnh).
(8 giờ, Đoàn tập trung tại khu Cửa Khẩu Quốc tế Hoa Lư).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Hội trường TAND tỉnh.

THỨ BA (ngày 12/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đồng Phú; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
+ Sáng: 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
+ Chiều: 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi họp mặt truyền thống lớp Cao cấp lý luận chính trị lần thứ 13 (khóa II).
Mời dự: Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 13/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
+ Sáng: 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
+ Chiều: 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia cùng Ban Dận tộc tỉnh làm việc với Trường Phổ thông DTNT tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 14/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  dự buổi họp mặt giữa Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo phương án tạm giao biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cùng với Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài và khảo sát một số dự án trên địa bàn thành phố.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Đoàn giám sát làm việc tại UBND thành phố Đồng Xoài, sau đó đi kiểm tra các điểm khảo sát.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ SÁU (ngày 15/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp với Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách Quốc hội (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
 
                 (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                              
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....