16:08 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 12/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 12 (Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019)

Ngày ban hành 14/03/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 208 | Tải về : 98 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  12 (Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019)

THỨ HAI (ngày 18/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 25 năm Hình thành, Phát triển (18/3/1993 – 18/3/2019) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba Công ty cây xanh Công Minh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Khách sạn Bom Bo.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp xét nâng lương     năm 2019. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
  Mời dự: đ/c Phạm Công – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (hoặc đại diện Chi ủy Chi bộ).
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 19/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ khánh thành Khách sạn tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tà Thiết (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tà Thiết.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Trương Đàng Long.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ           tháng  3/2019.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Bù Đốp cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân năm 2019 tại tỉnh Bình Định đến ngày 22/3/2019.
  Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp báo cáo, rà soát nhiệm vụ tổ chức các hoạt động và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Quân chủng Hải quân.
 Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

THỨ TƯ (ngày 20/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực khu vực huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ, Đoàn giám sát đi thực tế tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
+ 9 giờ, Đoàn làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/3019) và gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Khu di tích lịch sử chiến khu Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu. 
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo phương án tạm giao biên chế sự nghiệp (số lượng người làm việc) năm 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Đoàn làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
 
THỨ NĂM (ngày 21/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng song Cửu Long lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại tỉnh Kiên Giang đến hết ngày 23/3/2019.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực khu vực huyện Chơn Thành; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+  7 giờ 30, Đoàn giám sát đi thực tế tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Chơn Thành.
+ 9 giờ, Đoàn làm việc với Chi cục Quản lý thị trường huyện Chơn thành, tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường huyện Chơn thành.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/20175 – 23/3/2019).
  Thời gian, địa điểm: 6 giờ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
  ( 5 giờ 30, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).

THỨ SÁU (ngày 22/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Lễ Dâng hương và Lễ Khánh thành Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết); Họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tạo trụ sở.
 
              (Lịch này thay Thư mời). 
                                                                                                             

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....