02:33 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 13/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 13 (Từ ngày 24/3/2019 đến ngày 29/3/2019)

Ngày ban hành 22/03/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 236 | Tải về : 126 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  13 (Từ ngày 24/3/2019 đến ngày 29/3/2019)


CHỦ NHẬT (ngày 24/3)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc và Chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2019.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ, tại Quảng trường 23/3.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ HAI (ngày 25/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng; Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long (khi Đoàn đến làm việc tại UBND thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long); Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND thành phố Đồng Xoài tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Đồng Xoài. ( 7 giờ 30, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
+ 14 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Phước Long tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Phước Long. ( 12 giờ 45, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đi kiểm tra, làm việc với HĐND thị xã Bình Long và Văn phòng HĐND - UBND thị xã Bình Long thống nhất các nội dung tại Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ sáu. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phỏng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại HĐND thị xã Bình Long.
 Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.

THỨ BA (ngày 26/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên               năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng (khi Đoàn đến làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế); Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế.
+ 14 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Sở Xây dựng tại trụ sở Sở Xây dựng.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: DÂn tộc, Pháp chế, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2017 tại tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, làm việc với Cục Hải quan tỉnh tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  TỐI:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Liên hoan Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ VI năm 2019.
  Thời gian, địa điểm: 20 giờ, tại Quảng trường tỉnh.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo chuyên trách Ban VH-XH HĐND tỉnh dự chương trình biểu diễn nghệ thuật về biển, đảo và tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân các hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền giữa Tỉnh ủy Bình Phước với Đảng ủy Quân chủng Hải quân (Theo Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 20 giờ, tại Hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 27/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp và tuyên truyền miệng về tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (Theo Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ Sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, kết quả thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, làm việc với Sở Công thương và Cục Quản lý thị trường tỉnh, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 do Bộ Quốc phòng tổ chức.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại Phòng giao ban trực tuyến Sở Chỉ huy thống nhất – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
THỨ NĂM (ngày 28/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ sáu tại thị xã Bình Long.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng đi: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên Tổng hợp, đ/c Thạch Kim Trung – CV.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại thị xã Bình Long.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 5 giờ 45, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác Quảng Ninh cùng Đoàn Công tác của Tỉnh ủy (đến hết ngày 30/3/2019).

THỨ SÁU (ngày 29/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn đại biểu HĐND thành phố Đồng Xoài đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động của HĐND và mô hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý và phát triển đô thị tại một số huyện, thị xã, thành phố các tỉnh miền Trung đến hết ngày 03/4/2019.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ Bế mạc Liên hoan Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần  thứ VI năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Quảng trường tỉnh.
 
      (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....