15:54 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 14/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 14 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)

Ngày ban hành 29/03/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 217 | Tải về : 103 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  14 (Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019)


THỨ HAI (ngày 01/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bù Đốp.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đốp tại trụ sở UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 6 giờ 00, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)

THỨ BA (ngày 02/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Bù Gia Mập.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 5 giờ 45, xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).

THỨ TƯ (ngày 03/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 9/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
  Nội dung:
     1- Công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; Công tác cán bộ; Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; Phương án hợp nhất Đảng ủy khối cơ quan, đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh.
     2- Báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành.
     3- Đảng Đoàn MTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo: Nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều hành của UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú và Lộc Ninh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp B.
4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công Thương đến làm việc tại tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Giao ban công tác Dân vận quý I, năm 2019.
   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ NĂM (ngày 04/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 4/2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp:
- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ: Họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
  Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
- 8 giờ: Họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2019.
  Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
  Địa điểm:  Tại Phòng họp C.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Sơ kết Đảng ú Khối Doanh nghiệp quý I/2019.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ SÁU (ngày 05/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 15/2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ BẢY (ngày 06/4)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp mặt truyền thống Quân Dân y  Chiến khu Đ lần thứ 30 – Miền Đông Nam bộ.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết (huyện Lộc Ninh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
               (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....