02:17 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 15/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)

Ngày ban hành 04/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 171 | Tải về : 207 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019)


THỨ HAI (ngày 08/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị “Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục” của Ban Công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức tại tỉnh Bắc Giang (thời gian đến hết ngày 11/4/2019).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành đưa đón lãnh đạo đến sân bay Tân Sơn Nhất.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh học lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 (đến hết ngày 12/4/2019).
Địa điểm: tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

THỨ BA (ngày 09/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh tại trụ sở Sở Nội vụ.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1/  Đ/c Phạm Công  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự họp cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, BGĐ sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019; kết quả thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại sở Tài nguyên & Môi trường.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 10/4)
SÁNG:
1/  Đ/c Phạm Công  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và làm việc với Đảng ủy, BGĐ sở NN&PTNT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019  (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Ban Quản  lý Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh (Ấp 8, xã Tấn Thành, thành phố Đồng Xoài).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp về Hỗ trợ pháp lý đối với việc thực hiện Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 và Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp Chi cục Kiểm lâm.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT.
Mời dự: đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế; Lãnh đạo UBND: thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 11/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải  – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả giám sát công tác phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; PV. Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp A.

THỨ SÁU (ngày 12/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác dân tộc Quý I năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
           (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                           

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....