15:36 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 17/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 17 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

Ngày ban hành 19/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 178 | Tải về : 91 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  17 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

THỨ HAI (ngày 22/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh học lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 (đến hết ngày 26/4/2019).
Địa điểm: tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cùng Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Huyện ủy Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ BA (ngày 23/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính; UBND các huyện Bù Đốp và Bù Gia Mập.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự cùng Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019; tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Bình Long (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, Tại Thị ủy Bình Long.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự “ Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia khu vực phía Nam” của Ủy ban Các vấn đề xã hội – Quốc hội tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đến 24/4/2019.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ TƯ (ngày 24/4)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng Bí thư Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy):
- 8 giờ đến 9 giờ 30:  Đi kiểm tra, rà soát phúc tra hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Kế hoạch 168-KH/TU ngày 08/4/2019 của Tỉnh ủy; kiểm tra chương trình định canh, định cư cho đồng bào dân tộc; gặp một số hộ nông dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến điều, chăn nuôi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
- 9 giờ 30: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ đến 9 giờ 30, Đoàn giám 02 doanh nghiệp đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
+ 9 giờ 30, Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại trụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
  3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 25/4)
SÁNG:
1/ 8 giờ, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia gia cùng Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh; một số dự án của tỉnh, của Thành phố trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; kiểm tra một số tuyến đường giao thông khu phố, ấp của Thành phố chuẩn bị đầu tư.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ đến 9 giờ 30, Đoàn giám 02 doanh nghiệp đã được Sở Y tế giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
+ 9 giờ 30, Đoàn giám sát làm việc với Sở Y tế tại trụ sở Sở Y tế.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Sở Nội vụ.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/  Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng dự án đường Đồng Phú – Bình Dương và một số dự án trọng điểm về giao thông phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương, Công ty TNHH BOT ĐT 741 Bàu Trư – Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, Đoàn làm việc với UBND tỉnh tại trụ sở UBND tỉnh (Phòng họp A – UBND tỉnh).
3/ Đại diện lãnh đạo Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp giao ban chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công năm 2018 và quý I năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại phòng họp D, UBND tỉnh.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 26/4)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Viếng nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế Lao động (01/5).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
2/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn chủ trì:
1- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
2- 8 giờ 30: họp Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.  Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp.
Địa điểm: Tại phòng họp B.
 
         (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                
                                                                                     

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....