16:48 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 18/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 18 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019) (Điều chỉnh)

Ngày ban hành 25/04/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 182 | Tải về : 90 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  18 (Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/201

 
THỨ HAI (ngày 29/4) + THỨ BA (ngày 30/4) + THỨ TƯ (ngày 01/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Lễ nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và ngày Quốc tế Lao động (01/5).
2/ Đ/c Lãnh đạo và công chức trực cơ quan theo Thông báo số 59/TB-VP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 02/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Phòng họp B.
THỨ SÁU (ngày 03/5)
SÁNG +CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh,  đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, NK 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường HĐND – UBND huyện.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 04/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn chủ trì:
1- Từ 07 giờ 30 đến 8 giờ 30: họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh: đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
2- 8 giờ 30: họp Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019.
Mời dự: đ/c Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp.
Địa điểm: Tại phòng họp C.
CHỦ NHẬT (ngày 05/5)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cán bộ của tỉnh Bình Phước đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (thời gian đến hết ngày 15/5/2019).
Thành phần đoàn: theo Quyết định số 1352-QĐ/TU ngày 17/4/2019 của Tỉnh ủy.
(Lịch này thay thư mời). 
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....