02:58 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 19/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 19 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

Ngày ban hành 04/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 175 | Tải về : 94 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  19 (Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)


THỨ HAI (ngày 06/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ 7 giờ 00,  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tạo trụ sở.

THỨ BA (ngày 07/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham dự tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại VNPT Bình Phước.

THỨ TƯ (ngày 08/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (01 ngày) 7 giờ 30, tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019. Nội dung: Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019. Nội dung: Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thời gian, địa điểm: từ 13 giờ 30 đến 15 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 09/5)
SÁNG:
1/ 9 giờ, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng  Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình trọng điểm ở huyện Phú Riềng (theo Lịch Tỉnh ủy).
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội; đ/c Trịnh Văn Huy -  Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh dự Tọa đàm chủ đề: Vai trò của Bí thư cấp ủy trong việc xây dựng gương điển hình “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
CHIỀU:
1/ 14 giờ, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng  Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình trọng điểm ở huyện Bù Đốp theo Lịch Tỉnh ủy).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh (Chủ nhiệm Đề tài khoa học) chủ trì họp thống nhất kế hoạch điều tra xã hội học Đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh”.
Thành phần dự: đ/c Nguyễn Hồng Trà – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Tất Thành – Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đ/c Cao Thị Nguyệt Nga – Phó trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã VP.UBND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Cục thuế tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 10/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy). Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Tọa đàm về giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Công bố đạt chuẩn và Tổng kết công tác phổ cập bậc Trung học giai đoạn 2008 – 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Đồng Xoài.
4/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp C.
 
TỐI:
1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ công bố Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh (tại Bình Phước), Lễ khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động.
 Thời gian, địa điểm: 20 giờ, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
 
              (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                           
                                                                                     

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....