08:06 ICT Thứ tư, 08/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 20/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

Ngày ban hành 10/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 189 | Tải về : 126 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  20 (Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)


THỨ HAI (ngày 13/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đến làm việc tại tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 8 giờ, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc, Văn hóa – xã hội; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ trở.
          TỐI:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp cơm tối Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ, tại UBND tỉnh.

THỨ BA (ngày 14/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đến làm việc tại tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh).
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp. (6 giờ, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh)
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp công dân (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Ban Tiếp công dân tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Dân tộc; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ trở.

THỨ TƯ (ngày 15/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Nội dung: xem xét thông qua báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát công tác quản lý, cấp phép, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Thành phần đoàn: các Phó trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Mời dự: đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp C.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Phước Long; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long (6 giờ 30, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ trở.

THỨ NĂM (ngày 16/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường  - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng chỉ số PCI trong hoạt động của HĐND” của Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp (thời gian đến hết ngày 18/5/2019). Cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT, đ/c Trương Thị Bích – PTP.HCTCQT.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, Võ Bình Tây.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  

THỨ SÁU (ngày 17/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ biểu dương, tôn vinh điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực: Điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bù Gia Mập lần thứ II, năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường huyện Bù Gia Mập.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
             (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....