02:53 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 21/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 21 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019)

Ngày ban hành 16/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 212 | Tải về : 122 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  21 (Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019)


THỨ HAI (ngày 20/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 7/2019.  Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về công tác cán bộ (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với các đơn vị được kiểm toán của Đoàn KTNN tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Hớn Quản tại trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 6 giờ 30, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
          4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua Đề án sắp xếp tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác tại Hàn Quốc (thời gian đến ngày 25/5/2019).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long đưa đón đến Sân bay Tân Sơn nhất.
3/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán với các đơn vị được kiểm toán của Đoàn KTNN tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ tại Ban Quản lý dự án tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 21/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Phú Riềng tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ TƯ (ngày 22/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng  hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở cho gia đình cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Khu đất xây dựng Dự án tại xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp mặt Kỷ niệm Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5 và 60 năm thành lập Ngành Khoa học & Công nghệ (1959 – 2019).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Sảnh 2 tầng lửng Khách sạn Bom Bo.
Láo xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự khai trương trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 5/2019.
Mời dự: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 23/5)
SÁNG:
1/  Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm chủ trì họp thông qua kết quả giám sát việc đầu tư xây dựng dự án đường Đồng Phú – Bình Dương và một số dự án trọng điểm về giao thông phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời tham gia Đoàn giám sát: (có thư mời riêng) đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương, Công ty TNHH BOT ĐT 741 Bàu Trư – Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Long Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ SÁU (ngày 24/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ 1 năm 2019.
Thời gian, địa điểm8 giờ, tại Hội trường tầng 1, Khách sạn Bom Bo.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Bình Tân.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ BẢY (ngày 25/5)
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Văn phòng khu vực miền Đông Nam Bộ năm 2019 của Bộ Tư lệnh QK7. Cùng đi: đ/c Trương Thị Bích – PTP. HCTCQT.
Thời gian, địa điểm7 giờ, tại Hội trường Khu căn cứ Tà Thiết.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

                   (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....