16:26 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 22/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 22 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)

Ngày ban hành 23/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 238 | Tải về : 119 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  22 (Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019)


THỨ HAI (ngày 27/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
Thời gian, địa điểm14 giờ, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 5/2019.
Mời dự: lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại phòng họp C.

THỨ BA (ngày 28/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch Số 178-KH/TU ngày 16/ 5/2019 của Tỉnh ủy Bình Phước (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND Phước Minh.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Bình Thắng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND Phú Văn.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đức Hạnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thanh An.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hiệp.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
6/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã An Khương.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đồng Nơ.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long

THỨ TƯ (ngày 29/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn khảo sát một số dự án trên địa bàn tỉnh.
( 6 giờ 45, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Võ Bình Tây (xe 16 chỗ)
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện cơ chế phối hợp với các tỉnh trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khai thác cát, sa khoáng ở hai bên lưu vực sông Đồng Nai. Việc xác minh, giải quyết các nội dung tố cáo, kiến nghị của nhân dân đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT.
Mời tham gia đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử khu vực huyện Bù Đăng; đại diện lãnh đạo: Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; Thường trực HĐND, Ban KT-XH HĐND huyện Bù Đăng khi làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế sông Đồng Nai đoạn qua xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bù Đăng bố trí cán bộ dẫn đoàn).
+ Chiều: 13 giờ 30, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đăng và Sở Tài nguyên và Môi trường tại trụ sở UBND huyện Bù Đăng (đề nghị các đơn vị mời các thành phần có liên quan cùng tham dự).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động là người dân tộc thiểu số ở nông thôn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉn; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn giám sát làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu (4 chỗ)
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy, Phiên thứ 15 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  14 giờ, tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
2/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Thành phần đoàn: các Phó trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; cùng đi: đ/c Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, VP HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND: thị xã Phước Long, huyệ Bù Đốp; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 30/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đồng Xoài tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm+ Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Hưng Chiến.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Phú Đức.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịn Văn Huy – Phó trương Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng đảng trong thời gian tới của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phước An.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu

THỨ SÁU (ngày 31/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường An Lộc.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm+ Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Bình.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu

THỨ BẢY (ngày 01/6)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 8 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
 
             (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                               

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....