16:20 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 23/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 23 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)

Ngày ban hành 31/05/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 202 | Tải về : 106 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  23 (Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019)


THỨ HAI (ngày 03/6)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00,  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Đồng.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Xuân.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp:
+ 13 giờ 30: Họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
   Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
+ 14 giơ: Họp Chi bộ định kỳ tháng 6/2019.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
   Địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 04/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm+ Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Thuận Lợi.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ, làm việc với Cục Hải quan tại trụ sở Cục Hải quan.
+ Chiều: 14 giờ, làm việc với Cục thuế tại trụ sở Cục thuế.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học “Xây dựng chương trình dạy tiếng S’Tiêng cho học sinh ở bậc tiểu học tại tỉnh Bình Phước”.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ tại Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo.
4/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm:  + Sáng: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND phường Tân Thiện.
                                 + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tiến Hưng.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 05/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đạo biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bù Đốp và thị xã Phước Long khi đoàn làm việc tại địa phương; Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy,UBND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Bù Đốp và thị xã Phước Long khi đoàn làm việc tại địa phương; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: + Sáng: 7 giờ 30, Đoàn làm việc với UBND huyện Bù Đốp tại trụ sở HĐND và UBND huyện Bù Đốp.
                                 + Chiều: 14 giờ, Đoàn làm việc với UBND thị xã Phước Long tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
( 5 giờ 30, xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2019.
Thành phần: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Nhung – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chê HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chê HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 06/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Tổ thông qua Đề án sắp xếp 02 tổ chức Đảng ủy khối Doanh nghiệp và Đảng ủy khối cơ quan tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Đảng ủy Khối cơ quan.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm8 giờ, tại Hội trường UBND xã Đăk Nhau.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chê HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trin Văn Huy, đ/c Trinh Thị Hòa và Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực huyện Hớn Quản; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Hớn Quản; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản tại trụ sở Công an huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm
+ Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Đồng Nai.
+ Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Phú Sơn.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh họp Tổ xây dựng Đề án sắp xếp Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Thời gian, địa điểm9 giờ, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
6/ Lãnh đạo các Ban HĐND tinh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp UBND tỉnh thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư công, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp G, UBND tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, làm việc với Sở Tài chính tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm14 giờ, tại Hội trường UBND xã Đường 10.

THỨ SÁU (ngày 07/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp:
+ 7 giờ 30: Họp trực tuyếnThông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII.
Địa điểm: tại Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh.
+ 8 giờ 30:  dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.
Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với các Sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT, đ/c Nguyễn Thị Nhung – chuyên viên.
Mời tham gia đoàn giám sát: đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế, Cục Thống kê; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại trụ sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chê HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan tư pháp.
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trinh Thị Hòa và Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh trúng cử tại khu vực huyện Phú Riềng khi đoàn làm việc tại các cơ quan; Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Phú Riềng; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng tại trụ sở Công an huyện Phú Riềng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội thảo Khoa học Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển của Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 Thời gian, địa điểm: (ngày 7, 8/6/2019) tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.
5/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm
+ Sáng: 8 giờ, tại Hội trường UBND thị trấn Đức Phong.
+ Chiều: 14 giờ, tại Hội trường UBND xã Thọ Sơn.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
6/ Đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường UBND xã Bom Bo.
7/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Thường trực Tỉnh ủy, Phiên thứ 16 năm 2019 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ, tại VP. Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm8 giờ, tại Hội trường UBND xã Bình Minh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                        (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....