01:43 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 25/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 25 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)

Ngày ban hành 15/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 235 | Tải về : 117 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  25 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 22/6/2018)

 

THỨ HAI (ngày 18/6)
SÁNG :
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội,  Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh dạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua dự kiến điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 6 tháng cuối năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp A - Văn phòng UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
- Dự họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C- Văn phòng HĐND tỉnh.
- Dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 31/6/2018) và 20 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3. Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: các Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh.
Mời dự: đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Cùng dự: đ/c Mai Tấn Hùng – Phó trưởng phòng Tổnh hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.
          4. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Lãnh dạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và phối hợp tổ chức Hội nghị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy).  
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà ăn Tỉnh ủy.

THỨ BA (ngày 19/6)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Phước Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên Phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng HC-TC-QT cùng dự.
 Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 6/2018.
Mời dự: lãnh đạo Chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 20/6)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:
- Dự làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và phối hợp tổ chức Hội nghị về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cụm các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ (theo Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy).  
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
- Dự họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 31/6/2018).
Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00, tại Báo Bình Phước.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thông qua các báo cáo của Ban trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh văn phòng HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan - PTB VH-XH HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B -Văn phòng HĐND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Đông Nam bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban:
- Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00: họp Ban để thống nhất các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX;
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - PTB VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Cục Thống kê, Nội vụ, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
- Từ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00: họp Ban để xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Hữu Thuận, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su, Trường Cao đẳng nghề Bình Phước; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh.
Thời gian: Tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,  Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 21/6)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2018 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp B - Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban thống nhất các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX. 
Thành phần: các Phó trưởng Ban Pháp chế: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh,  đ/c Lê Thị Thanh Loan - PTB VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND, VKSND, Công an, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư  pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh. Chuyên viên phòng Tổng hợp: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp C - Văn phòng HĐND tỉnh.
4.  Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 

THỨ SÁU (ngày 22/6)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: theo chương trình diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng Tỉnh ủy.
2. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nội dung: theo chương trình diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp B - Văn phòng Tỉnh ủy.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp A - Văn phòng UBND tỉnh.
4. Lãnh dạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội, Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân  Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - PCVP HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

                     (Lịch này thay thư mời).   
                                                                                                              
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....