01:43 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 26/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 26 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)

Ngày ban hành 22/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 199 | Tải về : 114 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  26 (Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018)


THỨ HAI (ngày 25/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 26/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại Huyện ủy Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên TH, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00: tại Phòng họp A – UBND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 27/6)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cách Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14 (mở rộng), nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ 13 giờ 30, đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh. TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp - Thư ký ghi biên bản (theo Công văn số 117/HĐND ngày 19/6/2018 của HĐND tỉnh ). 

THỨ NĂM (ngày 28/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Nội dung: Lấy ý kiến bổ sung nguồn quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt diện Trung ương quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Nội dung: Báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng; Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 29/6)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung  ương 7, khóa XII của Đảng. Cùng dự: Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng chuyên môn.
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp.
 
                   (Lịch này thay thư mời).   
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....