01:42 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 27/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 27 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

Ngày ban hành 29/06/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 209 | Tải về : 91 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  27 (Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018)

THỨ HAI (ngày 02/7)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương.
  Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp G – UBND tỉnh.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
   Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
   Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo trước kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX.
Mời dự: đại diện Báo Bình Phước, Báo Nhân dân, Báo Lao động, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Cơ quan Thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Phước, Tạp chí Khoa học và Thời đại, Kênh truyền hình Quốc hội thường trú tại Bình Phước. Cùng dự: Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, TP, PTP và chuyên viên phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 03/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Phú Riềng khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018. Nội dung: Tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy).
Địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 04/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
  Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp A.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 7/2018.
   Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác PCI năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và sơ kết Chỉ thị số 30 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 tại Phòng họp G, UBND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 05/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị diễn tập phòng thủ (lần 1) tỉnh Bình Phước năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018. Nội dung: Thường trực Huyện ủy Đồng Phú báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW (theo Lịch Tỉnh ủy).
 Thời gian, địa điểm: từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2018. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng HC-TCQT, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên Tổng hợp.
Mời dự: lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công thương, Y tế, Công an, Cục thuế tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Đỗ Quang Vinh.
 ( Thay đổi thời gian 9 giờ 45 xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).

 THỨ SÁU (ngày 06/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Đề án nhất thể hóa 03 văn phòng (theo Lịch Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 
                   (Lịch này thay thư mời).   
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....