06:58 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 30/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 30 (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)

Ngày ban hành 20/07/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 198 | Tải về : 105 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  30 (Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 27/7/2018)


THỨ HAI (ngày 23/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 24/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11 (theo Lịch Tỉnh ủy).
  Thời gian, địa điểm: (01 ngày ) 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018 và Tọa đàm công tác phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân – thực trạng và giải pháp của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường D – UBND huyện Đồng Phú.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự phiên tòa dân sự Tòa án tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Hớn Quản khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường HĐND – UBND huyện.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ V – Quốc hội khóa XIV và kỳ họp thứ sáu – HĐND tỉnh khóa IX. (giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung).
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Lâm – chuyên viên, đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác khảo sát thực trạng và giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Bình Phước (theo Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 25/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX. (Phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp VP HĐND tỉnh, Trưởng phòng HC-TCQT;  
Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên VP.UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.

THỨ NĂM (ngày 26/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh – Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh; các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài gồm: đ/c Nguyễn Hồng Trà – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Hà Anh Dũng – Bí thư Huyện ủy Bù Đốp, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP. HĐND tỉnh họp báo cáo về Đề cương đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay”.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn kiểm tra 962 của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính (theo Quyết định 962-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy).
Thành phần: đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng Ban Thường trực Nội chính, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh VP. HĐND tỉnh, đ/c Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp VP.HĐND tỉnh.
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Tài chính.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 27/7)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
( 5 giờ 45, xe xuất phát tại Văn phòng HĐND tỉnh).
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: (cả ngày) 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
 3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành -  Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình liệt sĩ.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
                              
                   (Lịch này thay thư mời).