06:58 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 31/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 31 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)

Ngày ban hành 27/07/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 218 | Tải về : 142 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  31 (Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)


THỨ HAI (ngày 30/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cách Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thanh quyết toán ngân sách vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý ĐTXD các dự án giao thông, tại trụ sở Ban Quản lý ĐTXD các dự án giao thông.
+ Chiều: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Quản lý ĐTXD các dự án dân dụng công nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý ĐTXD các dự án dân dụng công nghiệp.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách cách Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị của Văn phòng Quốc hội về xây dựng Đề án “thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, ngày 31/7/2018, tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
 3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Long Hà.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.

THỨ BA (ngày 31/7)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị của Văn phòng Quốc hội về xây dựng Đề án “thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị lần thứ mười một - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh: Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2019 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng:  7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Đức.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phước An.
    Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
5/ Đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm:  + Sáng:  7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
  Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
6/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng:  7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Long.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Nha Bích.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
7/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
8/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Long Tân.
  Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Sở Y tế.
   Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại trụ sở Sở Y tế.

2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 01/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thanh quyết toán ngân sách vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Bù Đốp, tại trụ sở UBND huyện Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự họp chuyên đề “Kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH14 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020” và khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: + Sáng: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập,
                                  + Chiều: 14 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã Phước Long.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
    Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp rút kinh nghiệm công tác tham mưu, phục vụ, tổ chức Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX. (Phòng Tổng hợp chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Văn phòng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp VP HĐND tỉnh, Trưởng phòng HC-TCQT; 
Mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên VP.UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.
Mời dự: đ/c Phạm Công – Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng HCTCQT,  Đoàn Thanh niên VP.HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng quý II/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Phòng họp B – Tỉnh ủy.

THỨ NĂM (ngày 02/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự họp chuyên đề “Kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH14 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020” và khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại trụ sở Sở Lao động TB&XH tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thanh quyết toán ngân sách vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với UBND thị xã Phước Long, tại trụ sở UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Tiến Hưng.

THỨ SÁU (ngày 03/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thanh quyết toán ngân sách vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Kho bạc Nhà nước, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự họp khảo sát chuyên đề “Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2017” và khảo sát “Hệ thống y tế cơ sở” của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh.
           
                     (Lịch này thay thư mời).