06:56 ICT Thứ ba, 18/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 32/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 32 (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)

Ngày ban hành 03/08/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 174 | Tải về : 101 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  32 (Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018)


THỨ HAI (ngày 06/8)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Buổi thuyết trình chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú” của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
  Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
   Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Hội trường Viện KSND tỉnh.
    Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thanh quyết toán ngân sách vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Kho bạc Nhà nước; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – chuyên viên Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng và sinh hoạt ngày pháp luật tháng 8/2018.
 Thành phần: Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 07/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Lợi.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 964 của Tỉnh ủy kiểm tra tại huyện Bù Gia Mập (cả ngày).

THỨ TƯ (ngày 08/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
    Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Tân Hòa.
    Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:  Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự phiên tòa Hình sự sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài.
4/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 964 của Tỉnh ủy kiểm tra tại thị xã Đồng Xoài (cả ngày).

THỨ NĂM (ngày 09/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:  Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đoàn Kết.
                                  + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Phước Sơn.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Phú Nghĩa.
                                  + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Đa Kia.
   Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Bình.
                                   + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung.
    Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
5/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
  Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đức Hạnh.
                                   + Chiều: 13 giờ 30, tại Hội trường UBND xã Phú Văn.
   Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
 CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh:  Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội thi Rung chuông vàng và Chương trình giao lưu hội thao văn hóa, văn nghệ của Đoàn khối cơ quan tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Nội vụ.

THỨ SÁU (ngày 10/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh;
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
    Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đăng Hà.
                                     + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Thống Nhất.
    Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
   Thời gian, địa điểm: + Sáng:  8 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Minh Hưng.
                                   + Chiều: 14 giờ 00, tại Hội trường UBND xã Đức Liễu.
    Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp triển khai công tác tổ chức giao lưu Văn hóa – Thể thao truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 tại huyện Bù Đốp. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – Trưởng phòng HCTCQT cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C – UBND huyện Bù Đốp.
 Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
                   (Lịch này thay thư mời).