17:12 ICT Thứ hai, 24/06/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 33/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 33 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)

Ngày ban hành 10/08/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 195 | Tải về : 98 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  33 (Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018)


 
 
THỨ HAI (ngày 13/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công  –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về chất vấn và trả lời chất vấn của UBTVQH của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 8/2018.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp C.
          CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Sở Công thương.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại trụ sở Sở Công nghiệp.
                   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến về chất vấn và trả lời chất vấn của UBTVQH của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B.
THỨ BA (ngày 14/8)
SÁNG + CHIỀU:
 
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.
                   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
                   Thời gian, địa điểm:               
+ Sáng:  8 giờ 00, tại UBND phường An Lộc.
                   + Chiều: 14 giờ 00, tại UBND phường Phú Đức.
                   Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.     
THỨ TƯ (ngày 15/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự buổi gặp mặt và đối thoại với trí thức tỉnh năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Huyện ủy Chơn Thành.
                   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
                   Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND phường Hưng Chiến.
                   Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.   
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ NĂM (ngày 16/8)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc giải Bóng đá U13 và U15 tỉnh Bình Phước năm 2018.
                   Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh.
 
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
 2/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát 961 của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Thị ủy Đồng Xoài.
                   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
THỨ SÁU (ngày 17/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi công tác tại Kiên Giang theo chương trình của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đến hết ngày 19/8/2018.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
(Lịch này thay thư mời).