14:34 EDT Chủ nhật, 12/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 33/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 33 (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 16/08/2019)

Ngày ban hành 08/08/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 193 | Tải về : 88 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  33 (Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 16/08/2019)

 

THỨ HAI (ngày 12/08)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn hóa- Xã hội, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 15, tại trụ sở Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU:
 1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các  Ban:  Dân tộc,  Pháp chế HĐND tỉnh ; đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo: Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Bù Gia Mập; đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - HĐND tỉnh.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự họp Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về truyền thuyết núi Bà Rá.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp Sở Văn hóa, TT&DL.
THỨ BA (ngày 13/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019 (theo lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 14/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND một số tỉnh miền bắc đến hết ngày 17/8/2019. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng HCTC-QT.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu đưa đón ra sân bay.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội,  Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 15/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội,  Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Công trình Thiền viện Trúc Lâm Bình Phước, ấp Cần Dực, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Đ/c Võ Bình Tây.
THỨ SÁU (ngày 16/08)
SÁNG + CHIỀU:
 1. Đ/c  Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách  Ban  Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2.  Đ/c Trần Tuyết Minh- Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ,  lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Bù Gia Mập, Ban KT-XH HĐND huyện Bù Gia Mập; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên cùng đi. 
Thời gian, địa điểm:
 + 8 giờ 00, khảo sát tại chùa Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.
+ 9 giờ 45 phút, khảo sát tại Giáo xứ Phú Văn, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.
+ 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện tại trụ sở UBND huyện Bù Gia Mập.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “ Xây dựng chương trình dạy tiếng S’tiêng cho học sinh ở bậc tiểu học tại tỉnh Bình Phước”.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Sở Khoa học - Công nghệ.
 
(Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....