18:07 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 34/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 34 (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019)

Ngày ban hành 16/08/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 155 | Tải về : 73 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  34 (Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019)


THỨ HAI (ngày 19/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh,  đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ năm. Đ/c Đào Thị Triển - Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện-Trưởng phòng HCTCQT cùng đi (đến hết ngày 20/8/2019).
 Thời gian, địa điểm:  tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu.
Lái xe:
2.  Đ/c Trần Tuyết Minh- Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần:  Các Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: đ/c Vũ Thanh Ngữ, đ/c Lê Thị Thanh Loan và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh, đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên cùng đi. 
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại  Sở Nội Vụ.
3. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 20/08)
SÁNG + CHIỀU:
1.Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Ban tiếp công dân tỉnh.
2.  Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh,   đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,  đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác y tế 6 tháng đầu năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Sở Y tế.

THỨ TƯ (ngày 21/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian qua, công tác chuẩn bị năm học 2019 – 2020 (Kiểm tra tình hình thực tế sau đó làm việc tại Sở nghe báo cáo tổng thể) – (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực thị xã Phước Long; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông tỉnh, Thường trực HĐND thị xã Phước Long, Ban Pháp chế HĐND thị xã Phước Long; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh, Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó trưởng Phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Hồng Thịnh.
4. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh (đến hết ngày 23/8/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng Truyền thống Tỉnh ủy.
5/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân  - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 22/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân  - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 2. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực huyện Chơn Thành; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông tỉnh, Thường trực HĐND huyện Chơn Thành, Ban Pháp chế HĐND huyện Chơn Thành; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Chơn Thành.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát  việc Triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó trưởng Phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tư Pháp và Ban Dân tộc tỉnh - tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 23/08)
SÁNG + CHIỀU:
 1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh.
Thành phần:  Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, Đoàn khảo sát thực tế tại một số công trình giao thông.
+ 9 giờ 30, Đoàn làm việc với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế, Văn hóa- Xã hội, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại  trụ sở.

THỨ BẢY (ngày 24/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Chương trình phát động Cuộc thi sáng tạo Robocon mini Chủ đề “Chinh phục quả điều vàng” tỉnh Bình Phước năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Trường THPT Chuyên Quang Trung, thành phố Đồng Xoài.
 
            (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                           

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....