04:10 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 35/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 35 (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/08/2019)

Ngày ban hành 22/08/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 165 | Tải về : 92 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  35 (Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/08/2019)

 

THỨ HAI (ngày 26/08)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự tiếp, làm việc với Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội (theo kế hoạch 199-KH/TU ngày 7/8/2019).
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30,  thăm, tặng quà 20 hộ gia đình chính sách, người nghèo của huyện Đồng Phú tại UBND huyện Đồng Phú.
+ 8 giờ 00, thăm và gặp mặt một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
+ 9 giờ 00, làm việc với lãnh đạo tỉnh và trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Bình Phước tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đón Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 20, tại Trạm Thu phí xã Tân Lập huyện Đồng Phú.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp đoàn Hà Lan.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng Lễ tân - Tỉnh ủy.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 27/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội (theo Kế hoạch 195/KH-UBND ngày 20/8/2019).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử khu vực thành phố Đồng Xoài; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Giao thông tỉnh, Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài, Ban Pháp chế HĐND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00, tại trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài.
+ 14 giờ 00, tại trụ sở Công an tỉnh. 
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 28/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội (cả ngày)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
 2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Họp mặt kỷ niệm và hội thao chào mừng 74 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2019) tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:7 giờ 30, tại Hội trường huyện Bù Gia Mập (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 5 giờ 30).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 29/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh;  đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Công Thương, sở Giao thông vận tải, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng UBND tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế tại huyện Hớn Quản và huyện Đồng Phú (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 6 giờ 00) 
+ 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở xây dựng tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm một số công trình trong chương trình xây dựng 1000km đường giao thông và xóa 1000 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (theo lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00,  tại xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp (6 giờ 30 tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy).
3. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (6 giờ 45 tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh).
Lái xe: Đ/c Võ Bình Tây.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn về công tác đấu tranh và bảo vệ Nhân quyền tại Bình Phước năm 2019 (cả ngày).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường B - Công an tỉnh.
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
6. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 30/08)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2019).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh (tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh lúc 5 giờ 30).
Lái xe:  Đ/c Trương Đàng Long.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ trao học bổng “học sinh, sinh viên vượt khó học tốt” tỉnh Bình Phước lần thứ VIII năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
3. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
  Thành phần: các đ/c chí ủy viên chi ủy Chi bộ.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp A - HĐND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy- Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

(Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....