16:15 EDT Thứ hai, 25/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 36/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 36 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

Ngày ban hành 30/08/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 181 | Tải về : 79 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  36 (Từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019)

 

 

THỨ HAI (ngày 02/9)
SÁNG + CHIỀU:
1.  Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Lễ Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2019) năm 2019.
2. Lãnh đạo Văn phòng và công chức trực cơ quan theo Thông báo số 90/TB-VP ngày 22/8/2019 của Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 03/9)
SÁNG:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
2. Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Đ/c Lê Thị Thanh Loan, đ/c Vũ Thanh Ngữ và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Tinh, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Bù Đăng; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Mai- Chuyên viên cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp C - HĐND tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 04/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Chi đoàn Văn phòng HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Trần Văn Xuân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Minh Huy, đ/c Lê Thị Minh Nguyệt, đ/c Nguyễn Thị Lâm, đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi, đ/c Nguyễn Thị Mai, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, đ/c Phan Thị Nhạn, đ/c Thạch Kim Trung, đ/c Trần Đình Tuấn Khôi, đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh, đ/c Hoàng Thị Hiền, đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt, đ/c Trần Quốc Khánh, đ/c Phạm Quốc Khương.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - HĐND tỉnh.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 05/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài                                                          
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tập trung tại Văn phòng Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường Phổ thông DTNT THPT Bình Phước.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 06/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc và tham gia thi đấu tại Giải Quần vợt các Câu lạc bộ tỉnh Bình Phước năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.
 (Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....