07:36 ICT Thứ tư, 08/07/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 37/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việcTuần lễ 37 (Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

Ngày ban hành 06/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 200 | Tải về : 92 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  37 (Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 13/9/2019)

 

THỨ HAI (ngày 9/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị tập huấn xây dựng và thực thi Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước (từ ngày 09/9/2019 đết hết ngày 13/9/2019) .
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh.
Thành phần: Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00,  Phòng họp C - HĐND tỉnh
3. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh (đến hết ngày 13/9/2019).
THỨ BA (ngày 10/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quỷ quyền đ/c  Nguyễn Quốc Cường chủ trì họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân -  Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải, Kho bạc nhà nước tỉnh, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B - HĐND tỉnh.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, Dân tộc, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp A -UBND tỉnh.
2. Đ/c Phạm Phước Hải- Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Thanh tra Giao thông tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh,  Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - HĐND tỉnh.
3. Lãnh đạo Ban: Kinh tế- Ngân sách, Văn hóa - Xã hội,  Dân tộc HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 11/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B -HĐND tỉnh.
2. Lãnh đạo chuyên trách Ban: Kinh tế- Ngân sách, Văn Hóa - Xã Hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 12/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ hai- khóa IX.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 13/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
(Lịch này thay thư mời).