22:20 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 38/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 38 (Từ ngày16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

Ngày ban hành 12/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 175 | Tải về : 81 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  38 (Từ ngày16/9/2019 đến ngày 20/9/2019)

 

THỨ HAI (ngày 16/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 17/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát công tác quy hoạch, bố trí vốn đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố Đồng Xoài (từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh theo các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền).
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KTNS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế tại một số công trình xây dựng.
+ 9 giờ 30, tại trụ sở UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp thống nhất một số nội dung và phân bổ kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp Ban Dân tộc tỉnh.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Ban tiếp công dân tỉnh.
 
4.  Lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 18/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát công tác quy hoạch, bố trí vốn đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng của thành phố Đồng Xoài (từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh theo các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền).
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KTNS HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 7 giờ 30, Đoàn đi khảo sát thực tế tại một số công trình xây dựng.
+ 9 giờ 30, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2019-2020.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại nhà đa năng, Trường CĐSP Bình Phước.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban:  Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự lễ trao nhà tình nghĩa tại thị xã Phước Long trước Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh Bình Phước lần thứ 7 nhiệm kỳ  2019-2021
Thời gian, địa điểm:  15 giờ 00, tại thôn 7, xã Long Giang, thị xã Phước Long.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 19/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh- Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 20/9)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Đồng Phú, UBND huyện Hớn Quản.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....