14:49 ICT Thứ ba, 29/09/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 38/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 38/2020 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020) (có bổ sung)

Ngày ban hành 11/09/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 173 | Tải về : 87 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  38/2020 (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

 

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.
THỨ HAI (ngày 14/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 15/9)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khánh thành các tuyến đường nối Quốc lộ 14 với Khu dân cư Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2.  Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3.  Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c La Văn Trường - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đăng; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Đường 10 huyện Bù Đăng ( 6 giờ 00 xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 16/2020.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Trần Ngọc Trai -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi gặp mặt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các  đồng chí nghỉ hưu, không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm:  16 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ TƯ (ngày 16/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2.  Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c La Văn Trường - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Bù Đốp; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Phước Thiện huyện Bù Đốp ( 5 giờ 40 xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 17/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khánh thành Công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 giường lên 600 giường.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
3. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Nhà hàng Biển Dương.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
4.  Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c La Văn Trường - chuyên viên.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở kế hoạch- Đầu tư, Sở Tài chính; Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Lộc Ninh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Lộc Khánh huyện Lộc Ninh ( 5 giờ 40 xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 18/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Đ/c
2.Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
 (Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....