02:10 ICT Thứ năm, 06/08/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 08/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 08/2020 (Từ ngày 17/02/2019 đến ngày 21/02/2020)

Ngày ban hành 14/02/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 139 | Tải về : 56 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  08/2020 (Từ ngày 17/02/2019 đến ngày 21/02/2020)


THỨ HAI (ngày 17/02)
SÁNG:
1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng.
Thành phần: các đ/c Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn. đ/c Kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại phòng họp B.
3/ 10 giờ: Họp Ban Chấp hành Công đoàn.
Thành phần: các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.
Địa điểm: tại phòng họp B.
CHIỀU:
1/ 14 giờ: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Tổ tư vấn xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh (Hội nghị theo hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy; thời gian từ 14h00’ ngày 17/02 – 11h00’ ngày 21/02/2020)- (theo Lịch Tỉnh ủy) .
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 18/02)
SÁNG:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ  tháng 2/2020.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng sự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
 2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội; đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia cùng Bí thư Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy):
- 14 giờ 30: Kiểm tra tình hình hoạt động Khu bảo tồn văn hóa S’tiêng Sóc Bom Bo; Thăm một số hộ dân trồng điều tiêu biểu ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng. 
   Địa điểm: Khu bảo tồn văn hóa S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.
- 16 giờ:  thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Hoàng Sơn I và một số doanh nghiệp hoạt động trong ngành điều trên địa bàn huyện Bù Đăng.
   Địa điểm: Trụ sở Công ty Công ty Cổ phần Hoàng Sơn I, thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng.
(đúng 13h20 xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 19/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
   Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường Trung tâm VHTT Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
   Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020.
   Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
   Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tham gia với Bí thư Tỉnh ủy (theo Lịch Tỉnh ủy):
- 8 giờ: Làm viêc với Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác phòng, chống dịch bệnh Corona ở các Khu Kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: trụ sở Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh.
( 7giờ 45 tập trung tại trụ sở Tỉnh uỷ cùng xuất phát).
- 9 giờ: Thăm một số Doanh nghiệp, Nhà máy tại Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú.
- 10 giờ: Kiểm tra tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm tại dự án của Công ty TNHH Dabaco Bình Phước.
Địa điểm: dự án của Công ty TNHH Dabaco Bình Phước - ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế – Ngân sách, Pháp chế làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 20/02) + THỨ SÁU (ngày 21/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
                          (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                                
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....