20:00 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 01/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 01 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/1/2018)

Ngày ban hành 28/12/2017
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 230 | Tải về : 115 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 01 (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/1/2018)

 

THỨ HAI (ngày 01/01)
SÁNG+CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Quảng trường 23/3.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng nghỉ Tết dương lịch (theo Thông báo số 321/TB-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh).
3. Lãnh đạo và công chức trực cơ quan theo Thông báo số 175 /TB-VP ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 02/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 00, tại trụ sở HĐND tỉnh.
2. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
3. Đc Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban:  Văn hóa - Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c  Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND xã Long Tân.                  
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Khai        
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
6. Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Tân Hiệp        
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
7. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Long Hà.                  
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ TƯ (ngày 03/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn HĐND tỉnh năm 2017.
Thành phần: Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Phạm Công - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trần Tuyết Minh - Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Phạm Phước Hải - Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Ủy viên Đảng đoàn; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B - HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 04/01):
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Lập
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đc Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần: Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng Tổng hợp, chuyên viên Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00, Tại phòng họp C - HĐND tỉnh.
2. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và triển khai công tác năm 2018.
Thành phần: Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, Tại phòng họp C - HĐND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Tâm
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
4. Đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Hớn Quản
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND xã Minh Đức.      
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
THỨ SÁU (ngày 05/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Tân Hoà
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: Các đồng chí Chi ủy viên chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, phòng họp A - Văn phòng HĐND tỉnh.
3. Đ/c  Điểu Điều - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ Buối sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Bù Gia Mập.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đăk ơ.                
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c  Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm:
+ Buối sáng: 8 giờ 00, tại UBND xã Đức Hạnh.
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Phú Văn.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
5. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Lãnh đạo Văn phòng; đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 06/01):
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ kỷ niệm 21 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2018) và kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975 - 06/01/2018)
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long (khu phố 5, phường Long Phước).
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
                 (Lịch này thay thư mời).