20:07 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 02/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 02 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

Ngày ban hành 05/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 261 | Tải về : 140 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ 02 (Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018)

 

THỨ HAI (ngày 08/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường VKSND tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 12/2017 và sinh hoạt ngày pháp luật.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B- Văn phòng HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 09/01)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác thu Thuế năm 2017 và triền khai nhiệm vụ thu Thuế năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường A - Cục Thuế tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2. Đ/c đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng.                  
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đức Liễu.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3. Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Bình Minh.          
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Bom Bo.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4. Đ/c  Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Long.         
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Nha Bích.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường Tân Phú.               
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Tiến Hưng.
THỨ TƯ (ngày 10/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận năm 2017 và triển khai công tác Dân vận năm 2018
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Bình Phước.
 2. Đ/c đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Trưởng phòng Tổng hợp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Nghĩa Bình.                  
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Nghĩa Trung.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3. Đ/c đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND xã Đăk Nhau.           
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND xã Đường 10.
Lái xe: đ/c Võ Bình Tây.
4. Đ/c  Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại huyện Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND xã Minh Hưng       
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
5. Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Đồng Xoài
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường Tân Thiện.  
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Tân Xuân.
THỨ NĂM (ngày 11/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đc Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,  Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
+ Buổi sáng: 7 giờ 30, tại UBND phường An Lộc.       
+ Buổi chiều: 13 giờ 30, tại UBND phường Phú Đức.
 Lái xe: Đ/c  Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 12/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì: Họp Chi bộ kiểm điểm tập thế, cá nhân năm 2017.
Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
Thời gian, địa điểm:  7 giờ 30, tại Phòng họp C- Văn phòng HĐND tỉnh.
2.  Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX tại thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại UBND phường Hưng Chiến.
Lái xe: Đ/c Võ Bình Tây.
 
                 (Lịch này thay thư mời).