20:05 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 03/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 03 (Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

Ngày ban hành 11/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 188 | Tải về : 87 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  03  (Từ ngày 13/01/2018 đến ngày 19/01/2018)

 
   
 
THỨ BẢY (ngày 13/01)
Chiều:     
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00,  tại trụ sở Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

CHỦ NHẬT (ngày 14/01)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Tòa án nhân dân năm 2017, triển khao nhiệm vụ năm 2018.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ HAI (ngày 15/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp các Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh của Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.

THỨ BA (ngày 16/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng B- Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Hớn Quản, khóa XI.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 30, tại Hội trường HĐND – UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự họp Hội đồng tư vấn về Dân tộc – Tôn giáo của Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp UBMTTQVN tỉnh.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01/2018.
Mời dự: các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đồng Phú cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chia tay đ/c Nguyễn Hoàng hùng (Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ TƯ (ngày 17/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố chủ đầu tư và mở bán chính thức dự án Trung tâm Thương mại và khu dân cư Bù Đốp.
Thời gian, địa điểm8 giờ 00, tại Trung tâm Thương mại Bù Đốp.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Tại phòng họp B.

THỨ NĂM (ngày 18/01)
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự ra mắt cuốn hồi ký các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thanh Phong, Nguyễn Hữu Luật.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh dự Hội nghị triển khai công tác Ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch năm 2018.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
 
THỨ SÁU (ngày 19/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh lần thứ 10 – khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi; Tiến sĩ, thạc sỹ tốt nghiệp xuất sắc; trí thức tiêu biểu; các mô hình học tập năm 2017.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
         
 (Lịch này thay thư mời).