20:01 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 05/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)

Ngày ban hành 26/01/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Thành
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 182 | Tải về : 105 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  05  (Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018)

THỨ HAI (ngày 29/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự phiên tòa Hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh.
   Thời gian, địa điểm: (cả ngày), 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì  giao ban giữa lãnh đạo Văn phòng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn. Đ/c Kế toán cùng dự.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố xã Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại trụ sở UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ BA (ngày 30/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 01/2018.
  Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ TƯ (ngày 31/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của CTy TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Hội trường TTVHTT CTy.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
 
THỨ NĂM (ngày 01/02)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại phòng họp C- Tỉnh ủy.
CHIỀU:
  1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của CTy TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Hội trường CTy TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.

THỨ SÁU (ngày 02/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự:
-  6 giờ 00: Viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02/1930 – 03/02/2018), tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
 Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
- 8 giờ 00: Dự Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (03/02) và tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu, tại Hội trường tỉnh.
 
            (Lịch này thay thư mời).