19:59 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 06/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 06 (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

Ngày ban hành 01/02/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 220 | Tải về : 85 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  06  (Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 10/02/2018)

THỨ HAI (ngày 05/02)
SÁNG:
1/ 7 giờ 00, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ chào cờ.
2/ 7 giờ 30, Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và chúc Tết Mậu Tuất 2018 tại huyện Đồng Phú (theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh). Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT cùng đi.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 11 giờ 00, tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
4/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, tham gia đoàn thăm và chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại huyện Hớn Quản (theo Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh).
 Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 Lái xe: xe Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 


THỨ BA (ngày 06/02)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp thông qua dự thảo Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2018; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp A – UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thăm và chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Bù Đăng (theo Kế hoạch HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Điểu Điều – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ bàn giao nhà ở cho các hộ dân được thụ hưởng theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg tại Tiểu khu 42, thôn 10, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Tiểu khu 42, thôn 10, xã Đăk Ơ.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
4/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần   thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
5/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH–XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc với Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia đến thăm và chúc Tết Nguyên đán năm 2018 tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A – UBND tỉnh. 
2/ Đ/c Điểu Điều – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ bàn giao nhà ở cho các hộ dân được thụ hưởng theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg tại huyện Bù Đăng. Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại thôn 8, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác ngành Công thương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Công thương.
4/ Lãnh đạo chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH–XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
 
THỨ TƯ (ngày 07/02)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách các huyện trong tỉnh (theo Kế hoạch HĐND tỉnh).
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 08/02)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ công bố xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài đạt chuẩn nông thôn mới.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại trụ sở UBND xã Tiến Thành.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30, tại Phòng họp C.

THỨ SÁU (ngày 09/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
   
    TỐI:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Hội chợ Hoa Xuân, Lễ hội Ẩm thực – Văn hóa mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Thời gian, địa điểm:  18 giờ 30, tại Đường Trương Công Định, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

THỨ BẢY (ngày 10/02)
  TỐI:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Khai mạc Đường Hoa mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Thời gian, địa điểm:  19 giờ 00, tại Quảng trường tỉnh.
 
               (Lịch này thay thư mời).