20:07 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 07 + 08/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 07 + 08 (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018)

Ngày ban hành 09/02/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 196 | Tải về : 93 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  07 + 08 (Từ ngày 12/02/2018 đến ngày 23/02/2018)

 

           TUẦN 07:

THỨ HAI (ngày 12/02) + THỨ BA (ngày 13/02)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 14/02 – 29 Âm lịch)
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến hết ngày 20/02/2018.
2/ Các đ/c Lãnh đạo và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trực cơ quan theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.
3/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 15/02 – 30 Âm lịch)
SÁNG + CHIỀU:
- Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.
TỐI:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh đón Giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại cơ quan.
Thời gian, địa điểm: Từ 20 – 22 giờ, tại Phòng khách VIP.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ hội Giao thừa Mừng Đảng, Mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
Thời gian, địa điểm:  22 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.

THỨ SÁU ( ngày 16/02 – Mùng 01 Tết)
- Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ BẢY (ngày 17/02 – Mùng 02 Tết)
- Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trực  giải quyết công việc đột xuất.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

CHỦ NHẬT (ngày 18/02 – Mùng 03 Tết)
- Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.
 
      TUẦN 08:

THỨ HAI (ngày 19/02 – Mùng 04 Tết)
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 và nghỉ bù Tết Nguyên đán.
- Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực cơ quan.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

ĐẾN THỨ BA (ngày 20/02 – Mùng 5 Tết)
- Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trực cơ quan.
- Trực công vụ: theo Thông báo số 19/TB-VP ngày 06/02/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 21/02 – Mùng 6 Tết)
- 8 giờ 00, Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt đầu Xuân tại Phòng khách.
 
THỨ NĂM (22/02) + THỨ SÁU (ngày 23/02):
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần ngọc Trai –  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
              (Lịch này thay thư mời).