01:48 ICT Thứ sáu, 26/04/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 11/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 11 (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018)

Ngày ban hành 09/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 190 | Tải về : 112 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  11  (Từ ngày 12/3/2018 đến ngày 16/3/2018)


THỨ HAI (ngày 12/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua giải pháp xử lý các khoản nợ tạm ứng ngân sách tỉnh đến hết ngày 31/12/2017 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Phòng họp D - UBND tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp toàn thể công chức, người lao động Văn phòng tháng 3/2018 và sinh hoạt ngày pháp luật.
Thành phần: đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng và toàn thể Công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Địa điểm: 8 giờ 00, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp mặt báo chí đầu Xuân Mậu tuất 2018.
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 13/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai  – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Đồng Phú, Hớn Quản về tình hình giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 1604-TB/TU ngày 16/01/2018 của Tỉnh ủy về Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh (theo Lịch Tinh ủy).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp B, Tỉnh ủy.
 
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãn đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 14/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch, phát triển du lịch tỉnh Bình Phước từ năm 2010 đến nay tại thị xã Phước Long.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở kế hoạch và Đầu tư, Thường trực HĐND thị xã Phước Long.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 6 giờ 30 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 15/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch, phát triển du lịch tỉnh Bình Phước từ năm 2010 đến nay tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở kế hoạch và Đầu tư.
Thành phần: Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng đi: Mai Tấn Hùng – PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, đ/c Nguyễn Thị Mai – chuyên viên; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
( 7 giờ 30 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 16/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Động thổ dự án sản xuất các sản phẩm từ sợi Carbon của Công ty Hankuk Carbon và nhóm các đơn vị phụ trợ tại Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Khu Công nghiệp và Dân cư Becamex Bình Phước.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
               (Lịch này thay thư mời).   
 
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....