20:03 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch Tuần 12/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 12 (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)

Ngày ban hành 16/03/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 247 | Tải về : 101 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  12  (Từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018)


THỨ HAI (ngày 19/3)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập thủy lợi và các công trình có liên quan trên địa bàn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phóng viên Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, Đoàn khảo sát thực tế một số công trình  thủy lợi và cấp nước sinh hoạt do CTy TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước quản lý.
( 7 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm 2017.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp A .

THỨ BA (ngày 20/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh tại thị xã Bình Long.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh; Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường An Lộc, tại trụ sở HĐND và UBND phường An Lộc.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường Phú Thịnh, tại trụ sở HĐND và UBND phường Phú Thịnh.
( 6 giờ 30  xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Điểu Điều - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018.
Mời dự: đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hớn Quản cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi – Chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm7 giờ 30, tại trụ sở tiếp Công dân.

THỨ TƯ (ngày 21/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập thủy lợi và các công trình có liên quan trên địa bàn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phóng viên Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với CTy TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, tại trụ sở CTy TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
 
 
THỨ NĂM (ngày 22/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 3/2018 (theo Lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã của tỉnh tại huyện Đồng Phú.
Thành phần: đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PTTH tỉnh. Cùng đi: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:
- Sáng: 8 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Tân Hòa, tại trụ sở HĐND và UBND xã Tân Hòa.
- Chiều: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị trấn Tân Phú, tại trụ sở HĐND và UBND thị trấn Tân Phú.
( 7 giờ 00 xe của Đoàn giám sát xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh).
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh dự họp mặt cán bộ đoàn cấp tỉnh Bình Dương – Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Nhà khách tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 23/3)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2018).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2018).
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Quảng trường 6 tháng 1 – thị xã Phước Long.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
3/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các hồ, đập thủy lợi và các công trình có liên quan trên địa bàn.
Thành phần: đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh; Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phóng viên Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; cùng đi: đ/c Nguyễn Hữu Thuận – Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
         
                  (Lịch này thay thư mời).